O picãturã într-un ocean / 25 de milioane din 130 pentru noul corp al SUP

Lucrãrile la noul corp al Spitalului de Urgentã din Petrosani au început de acum doi ani, dar, asa cum se întâmplã în toate domeniile, banii vin cu pipeta. Investitia are o valoare de 130 de milioane de lei, însã pânã acum ministerul a alocat doar 25 de milioane de lei.

“Nu am mai primit bani. Constructorul continuã lucrãrile pe  cheltuiala proprie, urmând ca noi sã plãtim când vom primi banii. 25 de milioane s-au alocat pânã acum din cele 130 de milioane cât este valoarea totalã a proiectului”, a declarat managerul SUP, medicul Alin Vasilescu.  Clãdirea anexã va fi o constructie nouã, care va trebui sã asigure mãcar acelasi numãr de paturi pe care îl avem la ora actualã. Avem acum 657 de paturi în spital, iar actuala clãdire, când se terminã reparatia capitalã, va putea gãzdui maxim 480 de paturi. Automat, pentru a ajunge la numãrul de paturi existent, trebuie sã construim aceastã clãdire anexã, care va fi ridicatã în zona parcului din fata spitalului, cu legãturã cu corpul vechi la etajele unu si doi”. Spitalul de Urgentã Petrosani este amplasat într-o incintã delimitatã care are suprata de 27.098 mp. Pe amplasament se realizeazã lucrãri de extindere la corpul principal de spitalizare (cu un corp nou la care accesul se va realiza printr-o pasarelã închisã la etajele 1 si 2) sio la clãdirea existentã a ambulatoriului. Totodatã, vor avea loc lucrãri de recompartimentare a saloanelor.

Monika BACIU