O firmă din Brăila va realiza portalul web al Universității din Petroșani

Universitatea din Petroșani va avea un portal web. Contractul în valoare de 100.000 de lei este finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Capital Uman.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea participării tinerilor din categoriile vulnerabile la învăță­mântul terțiar nonuniversitar, precum și la diversificarea și inovarea programelor educaționale adresate studenților/masteranzilor, în strânsă legătură cu îmbunătățirea competențelor transversale ale cadrelor didactice din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul Universității din Petroșani ca beneficiar și a Universității din București, având calitatea de partener.
”În cadrul acestei platforme online se vor integra instrumente ce vor fi utilizate de către cel puțin 300 de utilizatori studenți/masteranzi din grupul țintă înscris pe platformă. Înscrierea studenților din grupul țintă la serviciile acestei platforme permite evidențierea competențelor socio-emoționale și profesionale ale studenților. De asemenea, se vor aplica instrumente de evaluare voluntară a potențialului de angajare în raport  cu competențele profesionale ale studenților prin formulare online. Platforma online va fi dimensionată pentru a fi accesată și de pe dispozitive mobile astfel încât să crească disponibilitatea și accesibilitatea acestei acțiuni inovative, sens în care va fi corelată nevoilor grupului țintă de a descoperi noi tehnologii și de a se confrunta cu piața muncii”, arată documentul.
În vara acestui an, contractul a fost scos la licitație, iar o firmă din Brăila a fost desemnată câștigătoare. Este vorba de Hundred Percent.
Cosmin BACIU