O firmã din Brãila cere insolventa unui operator care a încurcat licitatia pentru deseuri din Hunedoara

O firmã din Brãila cere Tribunalului Bucuresti deschiderea insolventei societãtii Brai-Cata. DALISERG COM SRL este societatea care vrea sã îsi recupereze banii de la operatorul de salubritate.  Brai-Cata este una din firmele care a participat la licitia organizatã de ADI Deseuri Hunedoara pentru deseurile din Valea Jiului, contractul având o valoare de 120 de milioane de lei.  Un contract de 120 de milioane de lei pentru deseurile din Valea Jiului a fost contestat în instantã. Supercom a contestat procedura de atribuire a contractului pe zona 4 – Valea Jiului, dupã ce Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara a stabilit operatorul. Este vorba de asocierea TED Trans si  Brai-Cata Brãila. Cei de la Supercom au solicitat revocarea raportului procedurii si a procesului verbal intermediar precum si respingerea ca inadmisibilã si neconformã a ofertei depuse de asocierea TED Trans si Brai-Cata Brãila si excluderea ofertantului din procedurã. Instanta le-a dat câstig de cauzã.
Suspiciunile firmei contestatoare s-au adeverit
Una din clauzele contractului nu a fost respectatã. Firma contestatoare arãta cã cei care au fost desemnati câstigãtorii contractului nu îndeplinesc cerintele de bonitate, neputând asigura cash-flow-ul. Mai mult, asocierea nu îndeplineste nici conditia experientei similare, iar  oferta nu îndeplineste cerintele din caietul de sarcini. Acestea sunt motivele pentru care Supercom a actionat în instanti ADI Deseuri.
“Ofertantul trebuie sã demonstreze cã, la data de începere a contractului, va avea acces sau are disponibile surse reale, negrevate de datorii, linii de credit  confirmate de bãnci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul de prestare a serviciilor  pentru primele 2 luni de derulare a contractului de operare în cuantum de cel putin 2.517.228 lei”, aratã documentele depuse de cei de la SUPERCOM Firma Brai-Cata are  contracte de salubrizare în mai multe judete. Aceasta a fost înfiintatã în anul 2000 la Brãila, iar în anul 2017  si-a mutat sediul social la Bucuresti. Societatea are ca obiect de activitate “colectarea deseurilor  nepericuloase”. Pentru anul trecut, BRAI-CATA SRL a raportat 286 de angajati, o cifrã de afaceri de 17,39  milioane lei si datorii de 10,28 milioane lei.
Monika BACIU