O comunitate puternicã este aceea care are grijã de cei bolnavi si sãraci!

Sub acest îndemn Organizatia Caritas a sãrbãtorit Ziua Internationalã a Bolnavilor. Un moment în care comunitatea îsi îndreaptã atentia cãtre cei aflati în suferintã si le transmite un mesaj de solidaritate, de grijã si cãldurã.
De asemenea un moment de recunoastere al eforturilor depuse de lucrãtorii sociali sau medicali care îsi dedicã timpul si resursele pentru a fi alãturi de bolnavi. Atunci când auzim termenul de „bolnav”,  gândurile noastre merg înspre afectiuni fiziologice însã observãm o incidentã din ce în ce mai mare a bolilor de suflet si minte. Singurãtatea, izolarea, marginalizarea socialã, stresul si burnout-ul fac parte din realitatea noastrã cu efecte constante asupra sãnãtãtii. Ritmul vietii cotidiene devine din ce în ce mai alert iar sãnãtatea tinde a deveni parte auxiliarã.
Din experienta noastrã practicã observãm cã la bãtrânete avem nevoie mai mult decât oricând de cineva alãturi, de a ne trece pragul si a ne întreba care ne sunt problemele de zi cu zi. Prea multi însã azi  nu au pe nimeni si din pãcate noi toti construim prea multe ziduri în jurul nostru.  Sã reflectãm si sã ne întrebãm dacã aceasta este solutia pentru o comunitate sãnãtoasã, integrativã si suportivã. Dacã o construim pentru noi atunci îndemnul organizatiei este acela de a o realiza pe valori pe care le dorim accesibile si în cazul în care maine vom fi sa rândul nostru bolnavi: Grijã, Ocrotire si Demnitate!
Organizatia Caritas se angajeazã sã ducã vocea bolnavului  mai sus si multumeste în aceslasi timp lucrãtorilor din domeniul medical pentru cã se îngrijesc de sãnãtatea noastrã!
Alexandru Kelemen