Noi reguli pentru finantarea ONG-urilor

Ghidurile necesare pentru acordarea de finantãri nerambursabile din bugetul local pentru servicii religioase si culte, dar si pentru servicii sportive, activitãti sociale si culturale au fost aprobate în cadrul sedintei de Consiliu Local de la Petrosani. Prin aceste ghiduri se aprobã criteriile specifice de evaluare, selectie si atribuire a finantãrilor nerambursabile.

“Conform prerogativelor stabilite de legislatia specificã, autoritãtile publice au posibilitatea de a acorda alocatii financiare din fonduri publice, în vederea desfãsurãrii de cãtre persoane fizice sau persoane juridice fãrã scop patrimonial a unor activitãti nonprofit care sã contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local. Bugetul local aprobat pentru anul 2017 cuprinde sume din care se asigurã finantãri nerambursabile pentru servicii religioase/culte, servicii sportive cuprinse în programele de utilitate publicã, activitãti sociale si activitãti culturale”, aratã proiectul aprobat de consilierii locali de la Petrosani. Pentru fiecare sectiune în parte se pot depune proiecte, însã acestea trebuie sã respecte criteriile si conditiile de acordare. “În cadrul sectiunii servicii religioase/culte se pot depune proiecte cu respectarea criteriilor si conditiilor de acces la fondurile publice pentru activitãti nonprofit care sã contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public care au ca scop îmbunãtãtirea cadrului/conditiilor de desfãsurare a activitãtilor specifice, încurajarea redescoperirii traditiilor locale si sustinerea initiativelor care contribuie la solidaritate. În cadrul sectiunii servicii sportive cuprinse în programele de utilitate publicã se pot depune proiecte care pot fi incluse în programele sportive de utilitate publicã. Programele sportive de utilitate publicã în cadrul cãrora se pot finanta proiectele din fonduri publice sunt: programul “Promovarea sportului de performantã”, programul “Sportul pentru toti” si programul “Întretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive”. În cadrul sectiunii activitãti sociale se pot depune proiecte cu respectarea criteriilor si conditiilor de acces la fondurile publice pentru activitãti nonprofit care sã contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public care au ca scop  încurajarea înfiintãrii sau dezvoltãrii de servicii sociale, redescoperirea unor activitãti care au apartinut traditiilor locale legate de anumite persoane istorice ale comunitãtii din Petrosani. În cadrul sectiunii activitãti culturale se pot depune proiecte cu respectarea criteriilor si conditiilor de acces la fondurile publice pentru activitãti nonprofit care sã contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public care au ca scop  sustinerea actiunilor culturale care au impact pozitiv asupra comunitãtii locale si eventual asigurã o deschidere la nivel regional si/sau international”, mai aratã proiectul. Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de finantare nerambursabilã, solicitantii trebuie sã fie persoane fizice sau juridice fãrã scop patrimonial – asociatii ori fundatii sau culte religioase recunoscute conform legii.

Monika BACIU