Noi obiectii în dosarul terenurilor din Parâng

Expertul care a realizat expertiza topograficã pentru cele 46 de hectare de teren din Parâng a depus raportul la instanta de la Curtea de Apel Alba Iulia.  Pãrtile implicate în dosar, respectiv Primãria Petrosani si Romsilva au la dispozitie aproape o lunã de zile pentru a depune eventualele obiectii.

“Amânã cauza la data de 23.11.2016 pentru a da posibilitate pãrtilor litigante sã ia cunostintã de continutul suplimentului la lucrarea de expertizã topograficã efectuatã în cauzã de cãtre domnul expert Coste Sofron, si sã formuleze eventuale obiectiuni la aceasta, obiectiuni pe care le vor depune în scris la dosar înainte cu 5 zile de termenul de judecatã stabilit”, aratã solutia instantei.

Proces început în anul 2012

Procesul dintre municipiul Petrosani si Romsilva a început în anul 2012. Municipalitatea de la Petrosani a primit o sentintã favorabilã, însã aceasta a fost atacatã de Romsilva, iar dosarul a fost trimis spre rejudecare. Autoritãtile locale de la Petrosani vor achizitiona servicii de consultantã si reprezentare juridicã pentru acest dosar.  “În anul 2012 prin cererea înregistratã pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia (…) Municipiul Petrosani a solicitat instantei obligarea Regiei Nationale a Pãdurilor Romsilva la respectarea prevederilor Legii nr. 526/2013 pentru  aprobarea programului national de dezvoltare a turismului Schi în România. În primul ciclu procesual solicitarea municipiului Petrosani a fost admisã de instantã, Regia Nationalã a Pãdurilor Romsilva fiind obligatã, prin sentinta civilã nr. 396/2012, sã emitã avizul de scoatere definitivã din fondul forestier national prin tranfer din proprietatea publicã a statuluii în proprietatea publicã  a municipiului Petrosani, a suprafetelor de teren destinate realizãrii pârtiilor pentru practicarea schiului, precum si realizãrii instalatiilor de transport pe cablu aferente acestora, necesare pentru executarea proiectului “Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turisticã Parâng”. În sentinta mentionatã, însã, nu se aratã în mod expres suprafata care urmeazã sã fie transferatã în proprietatea municipiului Petrosani, motiv pentru care Înalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul formulat de Regia Nationalã a Pãdurilor Romsilva si a trimis cauza spre rejudecare instantei de fond, respectiv Curtea de Apel Alba Iulia, în vederea stabilirii în mod concret a suprafetelor ce urmeazã sã fie scoase din fondul forestier national”, aratã documentele Primãriei Petrosani.

Pentru solutionarea cauzei, municipalitatea de la Petrosani poate achizitiona servicii de consultantã juridicã.

“Potrivit ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 26/2012 privind unele mãsuri de reducere a cheltuielilor publice si întãrirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, autoritãtile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale pot achizitiona servicii juridice de consultantã si/sau reprezentare în situatii temeinic justificate. Din aceste considerente si având în vedere necesitatea reprezentãrii legale si formularea cererilor în dosarul nr. 677/57/2012* aflat în rejudecare pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia, consider oportunã achizitionarea unor servicii de consultantã si reprezentare juridicã”, mai aratã documentele.

Compartimentul juridic din cadrul Primãriei Petrosani se confruntã cu un volum mare si complex de activitãti juridice, iar personalul de specialitate este insuficient, astfel a fost nevoie de achizitionarea unor servicii de consultantã juridicã pentru acest dosar.

Monika BACIU