Nimeni nu vrea să facă măsurători de mediu pentru CEH

Nimeni nu vrea să facă măsurători de mediu pentru CEH. Complexul Energetic Hunedoara a cautat o societate care să realizeze anumite măsurători topogeodezice  în vederea urmăririi evoluției albiei râului Jiu, în zona termocentralei Paroșeni.
De altfel, în cadrul contractului se vor realiza și alte servicii specializate. Numai că la procedură nu s-a prezentat nicio societate. ”Aceasta procedura a fost anulata automat deoarece la data limita de depunere oferta nu au existat ofertanti care au depus oferta”, arată motivul anulării. Potrivit CEH,  prestarea serviciilor solicitate se pot efectua de către operatori economici specializați, cu personal de specialitate autorizat minim categoria B și certificat ANCPI, corespunzător cu legislația în domeniu privind măsurătorile topogeodezice la construcții speciale și hidrotehnice (la baraje și depozite de zgură și cenușă) la eroziunea albiilor de râuri și cu experiență în urmărirea comportării construcțiilor energetice și hidrotehnice ale beneficiarei Sucursala Electrocentrale Paroșeni. Documentațiile se întocmesc de către operatori economici specializați, se vor aviza în CTA-ul sucursalei beneficiare și după caz se vizează de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform legislatiei în domeniu în vigoare.
Monika BACIU