Nicio cãrãmidã fãrã ISU

Întîi autorizatie si mai apoi constructie. Nu mai poti construi nimic fãrã ca înainte de primul metru sãpat al fundatiei sã ai obtinut avizul de securitate la incendiu. Proprietarii sau beneficiarii de constructii au obligatia sã solicite si sã obtinã avizul de securitate la incendiu înainte de începerea lucrãrilor de executie la constructiile noi, de modificare a celor existente si/sau la schimbarea destinatiei acestora, avizul fiind emis de inspectoratele pentru situatii de… mai departe

Advertisements