Modernizarea iluminatului public din Vulcan, la momentul contestațiilor

O societate din județul Cluj a contestat un contract al municipalității din Vulcan care prevede servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economice faza D.T.A.C.+P.T. pentru investiţia „modernizarea sistemului de iluminat
public”.

Obiectivele specifice proiectului sunt: modernizarea sistemului de iluminat public prin instalarea a 1.787 corpuri de iluminat, extinderea sistemului de iluminat public în zonele iluminate insuficient sau deloc, asigurarea protecției mediului și a dezvoltării durabile prin instalarea a 8 surse de energie regenerabilă pentru iluminatul public, implementarea unui sistem de telegestiune, creșterea nivelului de iluminare mediu conform standardului european SR-EN 13201:2015, scăderea consumului anual de energie din iluminat public cu peste 52%, scăderea estimată a gazelor cu efect de seră cu peste 52% și creșterea siguranței traficului rutier și pietonal.
”Prin contestația înregistrată la Consiliul cu (…), formulată de AGO PROIECT ENGINEERING SRL, cu sediul social în Cluj- Napoca (…), împotriva rezultatului procedurii de licitație deschisă organizată de Municipiul Vulcan, cu sediul în Vulcan (…) în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economice FAZA D.T.A.C. + P.T. pentru investiţia „modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Vulcan”, s-a solicitat: anularea în parte a rezultatului/raportului procedurii (…), în ceea ce privește decizia autorității contractante de a declara admisibilă și conformă oferta depusă de către ofertanta URBIOLED SRL si a actelor subsecvente acestora; admiterea cererii de detaliere/dezvoltare a motivelor de neconformitate, într-un termen rezonabil, de minim 3 zile, după studierea dosarului achiziţiei, urmând a comunica această detaliere tuturor părților implicate în procedura din fata Consiliului; repunerea în termenul de a detalia/motiva prezenta contestație având în vedere refuzul autorității contractante de a pune la dispoziţie părţi relevante din dosarul achiziţiei, respectiv propunerea tehnică şi financiară a ofertantului câştigător; obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire, prin reevaluarea ofertelor şi ulterior emiterea unui nou raport/rezultat al procedurii, în conformitate cu prevederile legale şi în condițiile statuate în decizia ce se va pronunţa”, arată solicitarea firmei din Cluj. O societate din Iași care a depus ofertă în cadrul procedurii a făcut cerere de intervenție la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor.
”Prin cererea de intervenție înregistrată la Consiliu (…) formulată de URBIOLED SRL, cu sediul social în lași (…) s-a solicitat respingerea ca nefondată a contestației AGO PROIECT ENGINEERING SRL precum și obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată”, arată cererea de intervenție.
CNSC a admis, în parte solicitările.
”Admite contestația formulată de AGO PROIECT ENGINEERING SRL, în contradictoriu cu MUNICIPIUL VULCAN și anulează rezultatul procedurii consemnat în raportul procedurii și adresele de comunicare, în partea ce privește evaluarea și declararea câștigătoare a ofertei URBIOLED SRL. Obligă autoritatea contractantă, ca în termen de maxim 20 zile de la primirea prezentei decizii, să procedeze la continuarea procedurii, cu reevaluarea ofertei URBIOLED SRL, conform celor reținute în considerente. Respinge, ca nefondată, cererea de intervenție formulată de URBIOLED SRL și ca inadmisibilă cererea de acordare cheltuieli de judecată”, arată decizia CNSC de la finalul lunii august.
316.458 lei fără TVA este valoarea contractului contestat, acesta fiind finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Regional.
Monika BACIU