Ministerul Energiei: “Nu s-a gãsit o solutie comunã, viabilã, pentru reorganizarea activitãtii în cadrul CEH”

Complexul Energetic Hunedoara a beneficiat în anul 2015 de un ajutor de stat de salvare. Asa s-a numit initial. Pentru cã nu a fost rambursat la timp, salvarea s-a transformat în restructurare.  Conditii impuse de ajutorul de restructurare Comisia Europeanã a aprobat în primãvara anului 2015, acordarea unui ajutor de salvare Complexului Energetic Hunedoara pentru achizitionarea certificatelor de carbon. Statul român, prin Ministerul de Finante a întârziat aprobarea  ajutorului, astfel cã societatea energeticã desi a achizitionat cu întârziere certificatele de carbon, a primit si amendã, iar  salvarea s-a transformat în restructurare.
Cazul SA.41318-România, conform decizie C(2015) 2652 final a Comisiei Europene, CEH trebuia sã îsi divizeze activitatea minierã de cea energeticã.  Potrivit art. 9, alin. 1, din OUG nr. 22/2015, “Ajutorul de stat individual pentru salvarea Societãtii nu se acordã în sectorul cãrbunelui si, pentru a putea demonstra cã acest ajutor de stat individual pentru salvare nu va fi utilizat în sectorul minier, activitatea minierã a societãtii se va separa legal de celelalte activitãti potrivit legislatiei în materie. Dupã intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, Societatea initiazã demersurile pentru a separa legal activitatea minierã si depune diligentele pentru a atinge acest rezultat în cel mai scurt timp posibil, în termenul legal prevãzut de legislatia în materie”. Demersurile pentru separarea activiãtii au fost demarate, însã acestea s-au împotmolit.
“Având în vedere prevederile OUG nr. 22/2015, adunarea  generalã extraordinarã a actionarilor Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA (“CEH”)  a aprobat, în data de 28.08.2015, declansarea divizãrii societãtii prin desprinderea si transmiterea unei pãrti din  patrimoniu, corespunzãtor activitãtii miniere, cãtre o societate nou  înfiintatã, în schimbul repartizãrii cãtre actionarii societãtii divizate de  actiuni la societatea nou înfiintatã. În perioada septembrie-decembrie 2015 au fost angajate servicii de auditare,  evaluare, consultant si asistentã juridicã în vederea elaborãrii proiectului de divizare si au fost inventariate si evaluate bunurile, au fost întocmite si auditate  situatiile financiare în vederea divizãrii. Procesul de divizare a fost stopat  datoritã faptului cã la data de 07.01.2016 s-a deschis procedura insolventei. Trebuie mentionat faptul cã în cursul anului 2016 CEH a intrat de douã ori în insolventã, la cererea sa (în datele de 07.01.2016, respectiv 23.06.2016) si a fost scoasã din insolventã prin deciziile instantei tot de douã ori (în datele de 03.05.2016 si respectiv 08.11.2016). O a treia cerere de intrare în insolventã a fost depusã de societate în data de 29.11.2016 si respinsã de Tribunalul Hunedoara în data de 07.02.2017”, aratã un rãspuns al Ministerului Energiei.
Potrivit art. 9, alin 1, din OUG 22/2015 care spune cã “Dacã în termen de 6 luni de la momentul acordãrii ajutorului de stat individual pentru salvare Societatea nu prezintã un plan de restructurare sau dovada restituirii ajutorului de stat individual pentru salvare acordat sub formã de împrumut din venituri rezultate din privatizare conform art. 3, aceasta este obligatã sã prezinte un plan de lichidare voluntarã”. Oficialii Ministerul Energiei spun cã nu s-a gãsit nicio solutie viabilã pentrureorganizarea activitãtii în cadrul CEH.
“În temeiul prevederilor art. 9, alin. (1) din OUG nr. 22/2015, CEH a semnat, în anul 2015, Contractul de servicii cu consultantul de restructurare selectat, Institutul de Studii si Proiectãri Energetice SA (“ISPE”). Planul de restructurare elaborat de ISPE a fost analizat în cadrul mai multor întâlniri comune Ministerul Energiei – Consiliul Concurentei – Comisia Europeanã (DG Competition), desfãsurate în perioada noiembrie 2015 – octombrie 2016, atât la Bucuresti, cât si la Bruxelles. Cu toate acestea, datoritã problematicii extrem de complexe, a impactului economico-financiar, social,  patrimonial, de mediu, juridic, nu s-a gãsit o solutie comunã, viabilã, pentru reorganizarea activitãtii în cadrul CEH”, aratã acelasi rãspuns al Ministerului Energiei.
Oficialii ministerului spun cã au fost identificate alte solutii pentru Complexul Energetic Hunedoara.
“Începând cu anul 2016, Ministerul Energiei a initiat consultãri cu Consiliul Concurentei pentru identificarea unor solutii în vedere accesãrii unor ajutoare de tip serviciu de interes economic general (‘SIEG”) pentru unele grupuri energetice din cadrul CEH, astfel încât functionarea acestora sã fie asiguratã pânã în anul 2024. Demersurile au avut la bazã studiile realizate de TEE Transelectrica SA si programul de dezvoltare al retelei electrice de transport pe 10 ani, care au dovedit faptul cã, pânã în anul 2024, când se estimeazã finalizarea lucrãrilor de trecere a axului Banat de la tensiunea de 220 kV la tensiunea de 400 kV, este necesarã mentinerea în operare a unei capacitãti de 380 MW la nivelul CEH”, aratã rãspunsul.
În acelasi context, s-a identificat solutia extremã. Închiderea minelor neperformante. “În data de 08.09.2016, a fost prenotificatã Comisiei Europene intentia de modificare a ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de  cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Nationale de Închidere Mine Valea Jiului (SNIM), aprobatã prin Decizia CE C(2012) 1020 final – Ajutor de stat SA 33033 România, Compania Nationalã a Huilei SA Petrosani. Solicitarea de modificare a Deciziei a vizat introducerea în  programul de închidere a încã douã mine de huilã necompetitive, Lonea si Lupeni, din cadrul CEH si reactualizarea unor elemente din cadrul Planului de închidere si a schemei de ajutor de stat de care beneficiazã SNIM. Comisia Europeanã a autorizat în data de 24 noiembrie 2016 sprijinul acordat de România pentru închiderea unor mine de cãrbune necompetitive. În conformitate cu Decizia Consiliului, ajutorul vizeazã acoperirea pierderilor de productie ale minelor pânã la închidere, finantarea salariilor compensatorii pentru personalul disponibilizat, finantarea programelor de reconversie profesionalã destinate fostilor angajati si alte prestatii sociale pentru respectivii lucrãtori, finantarea lucrãrilor de reabilitare a arealelor miniere. În urma demersurilor initiate de Ministerul Energiei, prin HG nr. 266 din 27.04.2017 s-a stabilit acordarea unui ajutor de stat în sumã totalã de 198,830 mil. lei de la bugetul de stat, pentru anul 2017, pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul CEH, Lonea si Lupeni. Pânã în prezent nu a fost elaborat un plan de lichidare”, mai aratã oficialii Ministerului Energiei.
Ministerul nu are nici un control asupra modului în care au fost cheltuite sumele din ajutorul de stat.
“În conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 109/2015, modul de organizare a decontãrilor si verificarea destinatiei sumelor care s-au acordat cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvarea CEH, în aplicarea Deciziei CE nr. C(2015) 2652 final din 21 aprilie 2015, cazul SA.41318-România, ajutor de stat pentru salvare cãtre Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” – S.A., au fost stabilite, în conditiile legii, prin ordin emis de ministrul energiei, întreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri, în cursul anului 2015”, aratã acelasi rãspuns.
Monika BACIU

5 comentarii la „Ministerul Energiei: “Nu s-a gãsit o solutie comunã, viabilã, pentru reorganizarea activitãtii în cadrul CEH”

 • 26 octombrie 2017 la 20:10
  Permalink

  Singura solutie viabila de a deveni rentabila huila de valea jiului este investiti la EM Vulcan si EM Livezeni

 • 27 octombrie 2017 la 07:11
  Permalink

  investiti la Mina Livezeni si Mina Vulcan

 • 28 octombrie 2017 la 07:26
  Permalink

  du-te dracu de dement cu investitiile matii , investeste in ma-ta si trimite-o la produs , prostane

 • 29 octombrie 2017 la 11:13
  Permalink

  Ptr ce sa investeasca ,ptr trantorii care freaca menta pe afara si stau ascunsi prin baraci ptr cei de la birouri care au intrare in subteran si nu vad mina cu anii

 • 30 octombrie 2017 la 03:58
  Permalink

  ”Ministerul nu are nici un control asupra modului în care au fost cheltuite sumele din ajutorul de stat!”. E tare chestia. Inseamna ceva de genul ” Furati, ba, si dati-ne si noua!” E vorba de peste vreun miliard de euro.Tineti cont ca asta se intampla in minerit de peste 50 de ani. Daca subventia se opreste, pleaca tiganii si moldovenii cu batele la Bucuresti.

Comentariile sunt închise.