[ Minele Paroșeni și Uricani sunt istorie ]

M inele Paroșeni și Uricani sunt istorie. Guvernul a adoptat hotărârile pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Uricani și a minei Paroșeni din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.

În ceea ce privește mina Uricani, ”lucrările de închidere și punere în siguranță a subteranului au fost finalizate la 31 decembrie 2019 și au fost recepționate în baza Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 186 din 03 februarie 2020. Valoarea finală a lucrărilor de închidere subterană executate este de 57.172.770,64 lei, fără TVA”.
”Conform Proiectului tehnic de închidere și ecologizare aferent Minei Uricani închiderea Minei Uricani pentru secțiunea Suprafață a fost proiectată a se desfășura în două etape: Etapa I-a – Lucrări de închidere și ecologizare suprafață (reabilitare incinte și recultivare suprafețe) și Etapa a II-a – Lucrări suplimentare solicitate de comunitatea locală Uricani. Lucrările de închidere și ecologizare suprafață, care includ reabilitare incinte și recultivare suprafețe au fost finalizate la 31 decembrie 2020, și au fost recepționate în baza Procesului- Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.461 din 17 Martie 2021. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 8.837.616,56 lei fară TVA, din care : Reabilitare incinte :7.264.556, 58 lei, fără TVA; Recultivare Suprafețe :1.573.059,98 lei, fără TVA”, arată documentul.
În ceea ce privește mina Paroșeni, valoarea finală a lucrărilor de închidere subterană executate în perioada 2013-2019 este de 66.382.775,08 lei, fără TVA, finanțate integral din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, respectiv bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
Valoarea finală a lucrărilor de închidere și ecologizare executate este de 10.752.199,74 lei fară TVA, din care : Reabilitare incinte :7.684.519,07 lei, fără TVA; Recultivare Suprafețe : 3.067.680,67 lei, fără TVA. Comunitatea locală din Paroșeni nu a solicitat lucrări suplimentare.
Monika BACIU