Minele Lupeni si Lonea îsi continuã activitatea în acord cu normele europene

Oficialii Complexului Energetic Hunedoara vin cu precizãri suplimentare legate de activitatea de productie de la minele Lupeni si Lonea.  Potrivit oficialilor  CEH, cãrbunele extras, în continuare, de la cele douã unitãti miniere se face cu respectarea normativelor europene.
“Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA anuntã cã, în ceea ce priveste activitatea la cele douã exploatãri miniere Lonea si Lupeni aflate în program de închidere  conform Deciziei 2010/787/UE, aceasta va continua cu luarea în  considerare a respectãrii prevederilor art. 3 din respectiva Decizie, si anume încetarea acordãrii ajutorului de închidere  pentru productia de  cãrbune. În considerarea prevederilor art. 4 din aceeasi Decizie, costurile care rezultã din activitatea de închidere si care nu sunt legate de productia curentã si sunt compatibile cu prevederile Deciziei 2010/787/UE si cu  reglementãrile interne vor continua sã fie sustinute din ajutor de stat”, aratã oficialii Complexului Energetic Hunedoara.
Oprirea exploatãrii cãrbunelui la cele douã unitãti miniere ar fi pus în pericol securitatea zãcãmântului, lucru confirmat de studiile realizate de INSEMEX si polonezii de la GIG, agreati de Comisia Europeanã.
“Trebuie precizat cã în activitatea de închidere au apãrut premise ce pun în discutie o eventualã  insecuritate a zãcãmântului astfel încât au fost efectuate cercetãri prealabile si implementate mãsuri de preîntâmpinare a oricãror categorii de riscuri. În acest sens, au fost elaborate studii de cãtre specialistii INSEMEX Petrosani si studii preliminare de cãtre GLOWNY INSTYTUT GORNITCTWA Polonia care confirmã necesitatea extragerii  rezervelor de cãrbune  pentru asigurarea zãcãmântului în scopul implementãrii corecte a programului de închidere la cele douã exploatãri miniere Lonea si Lupeni si evitãrii oricãror riscuri potentiale”, mai noteazã oficialii CEH. În acelasi timp,  activitatea de exploatare a cãrbunelui la Exploatãrile Miniere Livezeni si Vulcan se desfãsoarã în conditii normale.
Monika BACIU

5 comentarii la „Minele Lupeni si Lonea îsi continuã activitatea în acord cu normele europene

Comentariile sunt închise.