Minele Lupeni si Lonea, inexistente în strategia energeticã a României

Minele Lupeni si Lonea sunt inexistente în strategia energeticã a României. Documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului Energiei, la sfârsitul sãptãmânii trecute, iar soarta  cãrbunelui din Valea Jiului pare pecetluitã.
„Productia de lignit si huilã în România depinde direct de cererea nationalã de resurse energetice primare în sectorul de producere a energiei  electrice si de resursele/rezervele de care dispune România. Rolul cãrbunelui în mixul de energie electricã va depinde de competitivitatea pretului materiei prime,  cu influentã directã în pretul energiei produse din aceastã resursã energeticã primarã. Productia de lignit energetic se realizeazã în principal în bazinul minier al Olteniei într-un numãr de 15 perimetre miniere în care, prin capacitãtile de productie instalate, se poate realiza o productie flexibilã între 20 si 30 milioane tone/an. Resursele de lignit sunt epuizabile, iar în actualele perimetre termenul de concesiune acordat prin licente de exploatare a depãsit prima jumãtate. Asigurarea necesarului de lignit pentru functionarea în conditii de eficientã economicã a centralelor electrice se va realiza prin identificarea si deschiderea unor noi perimetre miniere numai în conditii de eficientã economicã. Necesarul de huilã pentru producerea energiei electrice si  termice va fi asigurat din  productia minelor Vulcan si Livezeni completat cu necesarul din import, pânã la reconfigurarea capacitãtilor termoenergetice nerentabile de pe huilã pe altã resursã energeticã primarã mai eficientã”, aratã strategia energeticã a României.  Cãrbunele din Valea Jiului este dificil de exploatat, costurile fiind ridicate.
Rezerve de huilã pentru cel putin un secol
Resursele de huilã ar fi suficiente pentru 104 ani, însã exploatarea lor este imposibilã, fiind  ineficientã economic,  astfel cã patru din cele cinci grupuri de la Deva vor fi închise. Situatia resurselor de huilã apare în Proiectul Strategiei Energetice a României 2018 – 2030, cu  perspectiva anului 2050, publicat pe site-ul Ministerului Energiei. Astfel, resursele de huilã din România sunt de 232 milioane de tone din care exploatabile în perimetre concesionate 83 milioane tone. La un consum mediu al rezervelor de 0,3 milioane tep/an, gradul de asigurare cu resurse de huilã este de 104 ani dar exploatarea acestei resurse energetice primare este conditionatã de fezabilitatea economicã a exploatãrilor se aratã în document. Puterea calorificã medie a huilei exploatate în România este de 3.650 kcal/kg. Necesarul de huilã pentru producerea energiei electrice si  termice va fi asigurat din productia minelor Vulcan si Livezeni, completat cu necesarul din import, pânã la reconfigurarea capacitãtilor termoenergetice nerentabile de pe huilã pe altã resursã  energeticã primarã mai eficientã. ”Grupurile pe huilã de la Deva, cu exceptia grupului 3, vor fi retrase, cu perspective foarte reduse de a fi repornite", se mai aratã în proiect. În prezent, termocentrala Mintia Deva are cinci grupuri de producere a energiei electrice pe huilã. Proiectul Strategiei Energetice a României 2018 – 2030, cu  perspectiva anului  2050, a fost lansat în dezbatere publicã.
Potrivit documentului, “necesarul de huilã pentru producerea energiei electrice si termice va fi asigurat din  productia minelor Vulcan si Livezeni completat cu necesarul din import, pânã la reconfigurarea capacitãtilor termoenergetice nerentabile de pe huilã pe altã resursã  energeticã primarã mai eficientã”. În ceea ce priveste minele Lupeni si Lonea, acestea nici nu sunt incluse în vreun fel în strategia energeticã a României. Conform  acordului cu Comisia Europeanã, cele douã entitãti miniere trebuie sã îsi înceteze activitatea la data de 31 decembrie anul acesta.
Monika BACIU

4 comentarii la „Minele Lupeni si Lonea, inexistente în strategia energeticã a României

 • 23 septembrie 2018 la 20:03
  Permalink

  Sa se faca investitii la Mina Livezeni si Mina Vulcan !

 • 24 septembrie 2018 la 06:01
  Permalink

  Sa se faca investitii la Mina Livezeni si Mina Vulcan !

 • 24 septembrie 2018 la 12:56
  Permalink

  Se va face dar nu în secolul aceasta abia inceput

 • 25 septembrie 2018 la 00:37
  Permalink

  Se vor face mai repede decat crezi tu!

Comentariile sunt închise.