[ Microbuze școlare pentru elevi ]

M inisterul Dezvoltări, Lucrărilor Publice și Administrației are în vedere achiziționarea de noi microbuze școlare destinate transportului elevilor. La nivel național urmează a fi achiziționate alte 150 de mijloace de transport în comun. ”Precizăm că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și ADministrației întreține o evidență continuă cu privire la necesarul de microbuze pentru transportul școlar al elevilor, în accord cu solicitările punctuale primate din partea autorităților administrației publice locale. În acest context, vă facem cunoscut faptul că autoritățile locale au posibilitatea de a cuprinde în bugetul propriu sumele necesare achiziționării de mijloace de transport sau servicii de transport școlar”, arată ministerul de resort. Mai mult, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Ministerul Educației și-a asumat realizarea unei invesitții pentru achiziționarea a 3200 de microbuze verzi pentru transportul elevilor din localitățile izolate. Termenul de fianlizare a investiției este 2023.

Monika BACIU