R eprezentanții Parcului Național Defileul Jiului au demarat o cercetare, alături de cadrele didactice de la Departamentul de Biologie din cadrul Universității Oradea pentru a stabili care este încărcătura de materiale grele din Defileul Jiului.

Cele mai mari concentrații se înregistrează fix pe șoseaua care face legătura dintre Transilvania și Oltenia.
”Prin parteneriatul pe care îl avem cu Universitatea din Oradea, Departamentul de Biologie, avem un proiect lansat de dânșii. Sunt cercetări în zonă. Analizăm gradul de încărcare cu metale grele și alți compuși chimici toxici asupra unor specii de plante. Constatăm că în zonele antropizate, cum este infrastructura rutieră ce parcurge Defileul Jiului, gradul de încărcare cu metale este mai mare”, a spus Marin Șerban, directorul Parcului Național Defileul Jiului, potrivit
pandurul.ro.
”Pesticidele organoclorurate, metalele grele, masele plastice constituie ameninţări critice directe pentru vidre, manifestându-se prin bioacumulare şi
asfixiere mecanică. De asemenea stocul de peşte descreşte în condiţiile prezenţei poluanţilor în apele râurilor. Obiectivul Administraţiei PNDJ trebuie să fie aducerea apelor Jiului şi afluenţilor săi la starea ecologică bună sau foarte bună (conform clasificării din Directiva Cadru Apă)”, arată și un raport al Bankwatch.
Proiectele care conduc la depărtarea de această ţintă nu trebuie avizate. Atingerea ţintei se poate face doar prin efortul comun al administraţiei parcului cu autorităţile locale din amonte şi trebuie să urmărească: modernizarea staţiilor de epurare, închiderea rampelor de deşeuri din lunca Jiului, etc. În cazul în care nu este membră a Administraţiei Bazinale Jiu, Administraţia PNDJ trebuie să facă demersurile necesare pentru a fi cooptată în structurile de management bazinal.
Monika BACIU