Mesajul Presedintelui ANOFM cu ocazia zilei aniversare – „Ziua ANOFM”

 

Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã aniverseazã, în data de 10 Decembrie, 20 ani de la prima sedintã a Consiliului de Administratie, moment ce a pus bazele unei institutii  orientate cãtre piata muncii.
Serviciul Public de Ocupare, cu toate structurile sale, a acumulat în acesti  ani o experientã bogatã si valoroasã, potentatã si de modelele de succes ale  institutiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene. În acest moment, ANOFM oferã servicii  profesioniste folosite cu încredere de toti cei care doresc sã intre pe piata muncii sau sã evolueze în cadrul acesteia. Identificarea si valorificarea oportunitãtilor de  ocupare prin oferirea de  servicii de calitate pentru cei care cautã un loc de muncã sau pentru angajatori, sunt deziderate permanente urmãrite în activitatea desfãsuratã atât la nivel  central, cât si în structurile teritoriale ale ANOFM.
Institutia noastrã acordã o deosebitã atentie îndeplinirii obiectivelor majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv: cresterea ocupãrii fortei de muncã prin  diminuarea somajului de lungã duratã, a somajului în rândul tinerilor, dar si a altor categorii de persoane care întâmpinã dificultãti de integrare pe piata muncii.
În acest sens, sub îndrumarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, implementãm o serie de proiecte finantate din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, urmãrindu-se astfel cresterea oportunitãtilor de încadrare în muncã a persoanelor apartinând unor categorii dezavantajate sau cu acces mai dificil pe piata muncii.
Astfel, în acest moment, ANOFM are în derulare sapte proiecte în valoare totalã de peste 400 de  milioane de euro,  finantându-se pânã la sfârsitul anului 2022 mare parte din mãsurile destinate stimulãrii ocupãrii fortei  de muncã.
Cu acest prilej aniversar multumim membrilor Consiliului de Administratie al ANOFM, tuturor  partenerilor si colaboratorilor, clientilor nostri si nu în ultimul rând, colegilor,  pentru sprijinul si încrederea acordate. Implicarea si  activitatea tuturor stau la baza realizãrilor ANOFM, constituind, si în viitor, garantia esentialã a capacitãtii de a îndeplini obiectivele fundamentale ale activitãtii sale. De asemenea, multumim reprezentantilor mass-media pentru sprijinul nemijlocit pe care ni l-au acordat de-a lungul timpului în asigurarea vizibilitãtii institutiei centrale, cât si a structurilor teritoriale, urmãrind dezideratul comun al informãrii corecte si la timp a persoanelor interesate de serviciile noastre.
Daniela Barbu, presedinte ANOFM

Advertisements