Manager interimar numit la SJU Deva

Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Hunedoara este abilitat să precizeze că, la adresa nr. 4101/2020 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara prin care se solicită Consiliului Judeţean Hunedoara să înainteze o propunere pentru funcţia de manager interimar la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Deva, instituţia noastră a răspuns că, potrivit art. 1 al OUG nr. 40/2020, autoritatea abilitată să exercite atribuţiile de numire, suspendare şi eliberare din funcţie a persoanei care ocupă funcţii de conducere în unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, pe perioada stării de urgenţă, este Ministerul Sănătăţii.
În mod responsabil, pentru a asigura un management de calitate al Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva, preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara a emis Dispoziţia nr. 127/2020 prin care, conform competenţei, o numeşte pe doamna Liliana Vaidner în funcţia de manager interimar începând cu data de 15.05.2020.
Astfel, conform competenţelor legale, în perioada stării de urgenţă care este stabilită prin Decret prezidenţial până la  data de 15 mai 2020, în mod clar şi explicit, Ministerul Sănătăţii şi-a exercitat şi îşi exercită atribuţiile de numire a managementului Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva. Începând cu data încetării stării de urgenţă, preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara îşi exercită prerogativul legal de numire a unui manager interimar al acestei unităţi spitaliceşti.
Biroul de Presă

Advertisements