Lucrãri de investitii pentru petrileni

Autoritãtile locale de la Petrila au în vedere demararea lucrãrilor de modernizare a strãzii Castanilor. În cadrul contractului vor avea loc mai multe lucrãri.

“Categorii de lucrãri: sistem rutier 54.137,72, podete acces 26.364,58, rigole 7.630,01, sistem rutier podete acces 8.848,97, trotuare 34.806,63, organizare de santier 3.770,10”, aratã contractul.  În cadrul unei sedinte din anul acesta, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului. “Având în vedere aprobarea finantãrii obiectivului de investitii asfaltare strada Castanilor din orasul Petrila, prin Programul National de Dezvoltare Localã, subprogramul regenerarea urbanã a municipiilor si oraselor (…) beneficiarii trebuie sã transmitã cãtre MDRAP o serie de documente printre care documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii, aprobate în conditiile legii prin hotãrâri ale consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, HCL de asigurare a finantãrii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteazã de la bugetul de stat (…)”, se aratã în expunerea de motive. Valoarea totalã a investitiei este de 39,48 mii de euro, iar aici urmeazã a fi înlocuite bordurile, refãcute rigolele, podetele de acces si nu numai. Potrivit documentatiei, durata de implementare a investitiei este de 8 luni, din care durata de executie a lucrãrilor ar trebui sã fie de 3 luni.

Monika BACIU