Locuitorii din Valea Jiului, îmbolnăviți de minerit

V alea Jiului este o zonă poluată, iar efectele se resimt și în ceea ce privește starea de sănătate a locuitorilor. Extracția cărbunelui în Valea Jiului produce efecte negative multiple și variate asupra mediului, efecte care persistă și după încetarea activității de exploatare, implicând daune materiale directe și indirecte, care vor fi suportate de întreaga comunitate timp îndelungat

”Referitor la efectele poluării asupra organismului uman, incidența îmbolnăvirilor prin diverse boli ale aparatului respirator în rândul populației din Valea Jiului se situează frecvent peste valorile medii înre-gistrate pe plan național, iar principalele victime sunt copiii; unele boli respiratorii acute ale acestora se cronicizează, putând duce la instalarea unor modificări patologice cu urmări grave. Efectul indirect al prezenței poluanților atmosferici asupra colectivității infantile din Valea Jiului este rahitismul, boală caracterizată prin tulburări ale metabolismului fosfocalcic, prin deficit de vitamina D2, una dintre fazele metabolismului normal al acestei vitamine având loc sub influența radiațiilor solare la nivelul pielii. În condițiile existente în Valea Jiului, din punctul de vedere al concentrațiilor și duratei îndelungate la care aceștia acționează, agenții poluanți contribuie la agravarea bolilor respiratorii acute și favorizează apariția unui număr crescut de îmbolnăviri prin bronșită cronică, emfizem pulmonar și astm bronșic”, arată strategia județului Hunedoara.
Bolile profesionale cauzate de minerit
” În ceea ce privește bolile profesionale, se înregistrează un număr mare de silicoze, tuberculoze, pneumoconioze, sindrom Raynaud, hipoacuzie și surditate prin zgomot, dermatite și fibroze. Minerii sunt tot mai bolnavi și, de la an la an, numărul celor care sunt diagnosticați cu o boală profesională se dublează. Minerii se îmbolnăvesc cronic din cauza muncii grele, a greutăților pe care le ridică și le poartă prin mină, dar și din cauza stresului de zi cu zi, generat de lipsa unui loc de muncă sigur. Dacă până nu de mult minerii sufereau de silicoză, acum balanța este inclinată spre bolile coloanei vertebrale, rezultate în urma ridicării de greutăți. Acest fapt este cauzat de lipsa mecanizării, de munca preponderent manuală, de transportul de materiale grele în mină, câteodată cu parcurgerea unor trasee aproape la orizontală cu greutăți în spinare (Serviciul de Sănătate și Securitate în Muncă din cadrul ITM Valea Jiului)”, mai arată strategia.
Ca o dovadă a recunoașterii gravității consecințelor pentru sănătate a activității din industria minieră, Camera Deputaților a adoptat decizional
reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani a persoanelor care au locuit cel puțin 30 de ani în unele zone afectate de poluarea remanentă (precum și pe o rază de 8 km în jurul acestora) cauzată, printre altele, și de extracția, prepararea și arderea cărbunelui. Printre localitățile menționate, figurează și Aninoasa, Deva, Hunedoara, Lupeni, Petrila, Petroșani, Uricani, Vulcan.
Există critici ale acestei legi, în sensul că reducerea este mult prea mică comparativ cu efectele pe care le are poluarea asupra organismului uman.
Monika BACIU