Licitaţie pentru modernizarea ambulatoriului din Vulcan

Autorităţile locale din municipiul Vulcan au demarat un proiect pentru modernizarea ambulatoriului din localitate. Proiectul a fost scos la licitaţie şi se caută constructor. Proiectul are o valoare de peste 7 milioane de lei.
“Clădirea spitalului a fost reabilitată termic cu vată bazaltică, obţinută prin fonduri de la UNDP (United Nations Development Programme) şi din bugetul local, secţia de primiri urgenţe a fost reabilitată prin finanţări nerambursabile obţinute de la ROMPETROL, bugetul spitalului şi în parteneriat cu primăria şi Consiliul Local. Clădirea ambulatoriului şi dotarea secţiilor au rămas să fie finanţate în majoritate din fonduri nerambursabile europene. În decembrie 2015 a fost semnat contractul de servicii cu o firmă de proiectare, pentru a fi întocmite documentaţiile tehnice necesare obţinerii de finanţări europene nerambursabile şi respectarea legislaţiei naţionale în domeniul investiţiilor, respectiv Hotărârea  de Guvern nr. 28/2008, “privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii” şi Metodologia aferentă HG 28/2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi luând în considerare Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, art. 15, lit. b. În cursul anului 2016 au fost întocmite releveele, conceptul de proiect, expertiza tehnică şi auditul energetic. La solicitarea proiectantului în cursul anului 2016, a fost solicitată şi întocmirea unui studiu geotehnic, având în vedere crăpăturile şi fisurile apărute în pereţii ambulatoriului şi în grinzile de susţinere”, arată municipalitatea de la Vulcan.
Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Vulcan, proiect de mare anvergură pentru municipiul Vulcan, care primeşte finanţare de la Uniunea Europeană. Contribuţia locală pentru acest proiect este de doar 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, adică 213.985 lei. Toate spaţiile din ambulatoriul spitalului din Vulcan vor fi reabilitate, iar cabinetele medicale vor fi dotate.
Cosmin BACIU

Advertisements