Licitatia pentru serviciile de catering din cadrul proiectului Bahtalo, reluatã

Licitatia pentru serviciile de catering din cadrul proiectului Bahtalo a fost reluatã. Autoritãtile locale de la Lupeni au fost puse în situatia de a relua licitatia, dupã ce la prima procedurã s-a prezentat un singur ofertant care, însã, nu a avut documentele prevãzute de lege.
Termenul limitã pentru depunerea ofertelor este datã de 27 august, ora 15:00. Autoritãtile locale au demarat procedura pentru serviciile de catering. 982.170 este valoarea contractului care este în plinã desfãsurare la Lupeni.
„Obiectivul general al proiectului constã în reducerea numãrului de persoane aflate în risc  de sãrãcie si excluziune socialã în comunitatea identificatã ca fiind comunitate marginalizatã din municipiul Lupeni, în care existã populatie apartinând minoritãtii rome, prin implementarea de mãsuri integrate de educatie, formare, ocupare, antreprenoriat, locuire, sãnãtate, asistentã juridicã si socialã, bazate pe nevoile concrete a 960 de persoane din care 381 romi (39,7%)”, sustine Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni. Obiectivul contractului constã în asigurarea (prepararea, livrarea, servirea, debarasarea) unui numãr stabilit de portii de preparate de bucãtãrie, sub forma unui pachet format din felul 1, felul 2, desert, pâine si apã mineralã/platã. Durata  contractului este datã de activitãtile desfãsurate în cadrul proiectului, respectiv 27 de luni din  momentul semnãrii contractului de servicii.
Monika BACIU