Lemne vândute pentru petrileni

Directia Silvicã Hunedoara, prin ocoalele silvice, comercializeazã lemne de foc pentru încãlzirea locuintelor populatiei, iar petrilenii care vor sã îsi achizitioneze lemne pentru foc o pot face în cadrul unei licitatii.

Administratia localã de la Petrila anuntã organizarea unei licitatii privind vânzarea unei cantitãti de 157 mc de masã lemnoasã, fasonatã la drum auto provenitã din produse accidentale. Organizatorul licitatiei este Ocolul Silvic Carpatina, iar procedura se va organiza în data de 4 iulie la ora 12 la sediul ocolului silvic. Pretul de pornire al materialului lemnos este de 120 lei/mc si poate ajunge pânã la 374 lei/mc, în functie de sortiment. Se scot la licitatie lemne de foc, dar si cherestea. Pentru a evita o nouã crizã a lemnului de foc, asa cum s-a întâmplat în iarna trecutã, hunedorenii sunt îndrumati sã solicite din timp cantitãtile necesare pentru încãlzirea locuintelor în sezonul rece 2017/2018. Potrivit Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicã, „pentru nevoile proprii/activitatea economicã ale/a persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale si întreprinderilor familiale, administratorii fondului forestier proprietate publicã pot sã vândã în mod direct, pe bazã de solicitare  fundamentatã, fãrã licitatie si fãrã negociere, lemnul de lucru si lemnul de foc provenit din partizile exploatate în regie proprie, cu forte proprii sau cu prestatori. Lemnul de foc va fi vândut cu prioritate populatiei în scopul încãlzirii locuintelor.”

Monika BACIU