„Lacãtul” de pe unitãtile miniere închise are o cheie

Ministerul Economiei vrea sã gãseascã cheia care sã deschidã lacãtul pus pe unitãtile miniere închise. Numai în Valea Jiului în decursul anilor au fost închise zeci de unitãti miniere, pe fondul neprofitabilitãtii.
Actiunile de lichidare continuã, cu minele Uricani si Paroseni, din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului. Acum, Ministerul Economiei cautã cheia pentru redeschiderea unor perimetre miniere.
“Se reglementeazã redeschiderea exploatãrilor miniere pentru care a fost emisã o hotãrâre a Guvernului privind aprobarea conservãrii, închiderii, ecologizãrii si monitorizãrii postînchidere. În ansamblul sãu mãsura de redeschidere a unor mine cu activitatea sistatã prin hotãrâri ale Guvernului descarcã partial sau total statul român de cheltuieli pentru ecologizare cu posibil impact transfrontalier, cheltuieli cu protectia mediului, ce au ca scop final redarea unor mari suprafete de teren în circuitul economic si tot ceea ce însemnã regenerarea socio-economicã a comunitãtilor învecinate, reintegrarea peisagisticã a zonelor si refacerea bio-diversitãtii”, aratã proiectul Legii Minelor care a fost lansat în dezbatere publicã.
Tot acum, statul român sustine cã redeschiderea unitãtilor miniere va aduce beneficii. Numai cã redeschiderea ar urma sã fie plasatã în sarcina unor investitori privati.
“Impactul macroeconomic în redeschiderea minelor cu activitate încetatã si aprobatã prin hotãrâri ale Guvernului  se poate cuantifica prin: A) Beneficii directe: pentru a se desfãsura activitãti de exploatare minierã investitiile au valori mari, rentabilitatea activitãtii nu este atinsã imediat, lucrãrile de pregãtire în vederea demarãrii activitãtii de exploatare sunt în medie de 1-2 ani, în functie de capacitatea financiarã si organizatoricã a noului concesionar, taxe, impozite, contributii, etc. B.) Beneficii indirecte: reintegrarea în circuitul economic a fortei de muncã disponibile pe plan local, regional si poate national – se recomandã coroborarea si cu politici de stimulare, dezvoltarea industriei orizontale jurul activitãtii de exploatare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea altor segmente ale economiei care pot utiliza materiile prime extrase, obligatia reabilitãrii mediului care va trece partial sau total de la statul român la noul concesionar”, mai aratã acelasi document.
Resursele minerale care fac obiectul prezentei legi sunt cãrbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu si roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, de pãmânturi rare, elemente disperse, sãrurile haloide, aur aluvionar, substantele utile nemetalifere, rocile utilizate în constructii, rocile ornamentale, pietrele pretioase si semipretioase, turba, rocile bituminoase, gazele necombustibile, precum si produsele reziduale miniere din haldele si iazurile de decantare. Potrivit proiectului lansat în dezbatere publicã, “solicitantii depun scrisori de intentie pentru atribuirea directã  sau pentru organizarea unui concurs public de ofertã pentru contractul de concesiune minierã.  În vederea participãrii la concursul public de ofertã, persoanele juridice vor depune ofertele într-un termen determinat, stabilit de autoritatea competentã prin ordinul prevãzut la alin.(6). Autoritatea competenta are obligatia, la solicitarea ofertantilor, pe baza unei taxe si a acordului de confidentialitate, sã punã la dispozitie înainte de concursul public de ofertã, informatiile necesare legate de perimetrul minier, aprobat la închidere. Ofertantii au obligatia, înainte de a depune oferta la concursul public de oferã, de a realiza pe cheltuialã proprie, un audit administrativ, tehnic si economico-financiar, legat de perimetrul aprobat la închidere si ecologizare. Auditul va fi realizat de o persoanã fizicã sau juridicã atestatã de cãtre autoritatea competentã. Ofertele se depun însotite de actele doveditoare privind capacitatea tehnicã si financiarã a ofertantului, programul de dezvoltare/exploatare a resurselor/rezervelor minerale, precum si alte documente stabilite prin normele tehnice si metodologice pentru aplicarea prezentei legi. În cazul neadjudecãrii prin concursul de ofertã publicã, perimetrul/ perimetrele de exploatare sau pãrti din acestea, rãmân în continuare incluse în lista obiectivelor miniere aprobate prin hotãrâre de Guvern si/sau notificate pentru închidere si ecologizare”.
Monika BACIU

Advertisements

Un comentariu la „„Lacãtul” de pe unitãtile miniere închise are o cheie

  • 4 octombrie 2017 la 20:40
    Permalink

    CEA CE NU STITI ACESTE MINE NU AU FOST DOAR INCHISE SI CONSERVATE CI JEFUITE SI DISTRUSE DIN FIER,UTILAJE SI CUPRU AU FACUT AVERE SPECIMENE POLITICE SUNT CELEBRE TUNURILE DATE DE CUPLUL ANGHEL SI NICOLESCU DIN ACESTE RESURSE…..

Comentariile sunt închise.