ITM Hunedoara- simpozion pentru reducerea accidentelor de muncã

Evenimentul organizat de Inspectoratului Teritorial de Muncã Hunedoara a relevat, pentru perioada 2012-2015, o crestere a persoanelor care suferã accidente de muncã.
Tendinta de crestere a indicelui de frecventã a accidentatilor în muncã înregistrati în România în ultima perioadã a fost factorul determinant în luarea deciziei de a declansa actiunea de monitorizare si verificare a modului în care unitãtile ce au înregistrat accidente de muncã realizeazã mãsurile stabilite cu ocazia cercetãrii evenimentelor, mãsuri care sã ducã la prevenirea altor evenimente similare si care sã întãreascã nivelul securitãtii si sãnãtãtii în muncã din unitate.
”Obiectivele actiunii au fost: cresterea gradului de constientizare al angajatorilor si al lucrãtorilor din unitãtile din grupul tintã în ceea ce priveste necesitatea respectãrii prevederilor legale referitoare la securitatea si sãnãtatea în muncã pentru eliminarea / diminuarea accidentelor de muncã si promovarea stãrii de bine la locul de muncã, cu consecinte benefice în plan social si profesional încurajarea unei abordãri participative prin implicarea angajatilor si angajatorilor în diminuarea consecintelor sociale si economice negative care derivã din producerea unor accidente de muncã; promovarea bunelor practici privind eliminarea / diminuarea fenomenului accidentogen”, precizeazã inspectorul sef al ITM Hunedoara, Adrian Florin Bozdog.
În cadrul simpozionului au fost abordate teme de interes pentru angajatori legate de evenimentele ce pot fi considerate accidente de muncã sau cum se clasificã acestea, dar si ce mãsuri trebuie sã ia angajatorii pentru a asigura conditiile de securitate si sãnãtate în muncã si pentru prevenirea accidentelor de muncã si a bolilor profesionale. ”Astfel de evenimente se organizeazã periodic la nivel local si national asemenea actiuni fãcând parte din Programul anual al ITM Hunedoara si al Inspectiei Muncii”, mai spune sursa citatã.
Maximilian Gânju

Advertisements