Ipotezã: Închiderea minelor Lupeni si Lonea ar putea fi suspendatã

O nouã ipotezã privind minele Lupeni si Lonea a fost lansatã. Ar putea fi  suspendatã procedura de închidere a celor douã unitãti miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara în  contextul în care statul român trebuie sã recupereze de la  societatea energeticã ajutorul de stat acordat ilegal.
Un parlamentar din judetul Bihor vrea sã afle de la ministrul Energiei, Anton Anton, dacã nu poate fi suspendatã închiderea celor douã unitãti miniere.
“Mass media economicã a relatat cã, la finele anului trecut, prin Decizi C (2018) 7308 final, Comisia Europeanã a stabilit cã împrumuturile oferite Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA constituie  ajutoare de stat acordate în mod ilegal de România, cu încãlcarea art. 108, alin. (3) din TFUE si sunt incompatibile cu piata internã. De asemenea, aceleasi surse au mentionat cã Ministerul Finantelor Publice va proceda, prin intermediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã,la recuperarea de la  beneficiar a ajutoarelor declarate incompatibile, ceea ce va afecta pe termen scurt si mediu  activitatea acestei societãti. Din aceste considerente, (…) cã rog sã precizati dacã, pânã la  stingerea acestor diferende financiare, veti suspenda  programul de închidere a minelor Lonea si Lupeni, declarate neviabile”, aratã  parlamentarul bihorean.
Comisia Europeanã a constatat cã producãtorul de energie Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” (CE Hunedoara) a primit din partea României un ajutor de stat incompatibil, în valoare de aproximativ 60 de milioane EUR, prin patru împrumuturi finantate din fonduri publice. Potrivit acestuia, în prezent, România trebuie sã recupereze ajutorul ilegal si dobânzile aferente.
La 21 aprilie 2015, Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, un ajutor de salvare temporar în valoare de 37,7 milioane  EUR (167 de milioane RON) pentru Complexul Energetic Hunedoara, un producãtor de energie electricã si termicã din România detinut de stat. Societatea se afla în dificultate din punct de vedere financiar din 2013. În contextul respectivei decizii, România s-a angajat sã prezinte un plan de restructurare menit sã asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, în eventualitatea în care societatea nu avea sã fie în mãsurã sã ramburseze ajutorul pentru  salvare în termen de sase luni.
Ca urmare a nerambursãrii ajutorului pentru salvare de cãtre societatea CE Hunedoara  si în absenta unui plan de restructurare credibil sau a unor mãsuri efective în directia lichidãrii societãtii, în martie 2018, Comisia a deschis o investigatie aprofundatã.
În cursul investigatiei, Comisia a examinat  conformitatea cu normele UE privind ajutoarele de stat a celor cinci împrumuturi finantate sau sprijinite din fonduri publice acordate societãtii CE Hunedoara. Împreunã, la 30 iunie 2016, împrumuturile se ridicau la aproximativ 73 de  milioane EUR (337 de milioane RON).
În conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, interventiile statului în întreprinderi sunt considerate a nu reprezenta ajutor de stat atunci când sunt efectuate în conditii pe care le-ar fi acceptat, într-o situatie similarã, un investitor  privat care opereazã în conditii de piatã (principiul investitorului în economia de piatã). Comisia a constatat cã, în cazul de fatã, niciun operator economic privat în economia de piatã nu ar fi acordat, garantat sau prelungit vreunul dintre cele cinci  împrumuturi acordate CE Hunedoara, având în vedere deteriorarea situatiei financiare a societãtii începând din 2013. Prin urmare, mãsurile de sprijin din bani publici acordate de România au conferit CE Hunedoara un avantaj economic necuvenit fatã de concurentii sãi si, prin urmare, constituie ajutor de stat în sensul normelor UE.
Ulterior, Comisia a examinat dacã aceste mãsuri puteau fi considerate ca fiind compatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat. Având în vedere cã societatea CE Hunedoara îndeplinea conditiile pentru declansarea procedurii de insolventã, Comisia a evaluat diferitele mãsuri în lumina Orientãrilor sale privind ajutorul pentru salvare si restructurare. Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit statului sã  intervinã în sprijinul unei  întreprinderi aflate în dificultate financiarã numai în conditii specifice si impun, în special, ca respectiva întreprindere sã facã obiectul unui plan de restructurare solid, sã contribuie la costurile aferente restructurãrii sale si ca orice eventuale denaturãri ale concurentei sã fie limitate. Comisia a constatat cã planul de restructurare prezentat de România în octombrie 2015 si modificat în ianuarie 2016 nu asigura viabilitatea pe termen lung a CE Hunedoara fãrã  continuarea ajutorului de stat si cã, în orice caz, acest plan nu a fost aplicat de întreprindere. În plus, Comisia a concluzionat cã CE Hunedoara nu a avut nicio contributie proprie notabilã la costurile de restructurare si cã România nu a propus nicio mãsurã pentru a limita posibilele denaturãri ale concurentei rezultate ca urmare a acordãrii unui sprijin semnificativ din partea statului. Comisia a concluzionat cã patru dintre cele cinci împrumuturi, în valoare totalã de aproximativ 60 de milioane EUR, plus dobânzile aferente, sunt incompatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat si România trebuie sã le recupereze. Al cincilea împrumut reprezintã un ajutor existent, acordat înainte de aderarea României la UE si, prin urmare, nu este necesar sã fie recuperat.
Cosmin BACIU

3 comentarii la „Ipotezã: Închiderea minelor Lupeni si Lonea ar putea fi suspendatã

 • 9 iunie 2019 la 21:30
  Permalink

  Sa se faca investitii la Mina Livezeni si Mina Vulcan !

 • 10 iunie 2019 la 10:44
  Permalink

  cat timp sunt bani la bugetul statului nu ne facem probleme

 • 11 iunie 2019 la 18:01
  Permalink

  3 comune din dolj: Ciocanesti, Belesti si Maciuca… Bucurati-va cit e psd-ul in floare, ca de vine guvernu liberal la putere, din ianuarie 2021, poti tu ciocanii inde vrei, tot belesti-maciuca, ca liberalii va vor pune lacat.

Comentariile sunt închise.