Investiții de un million de euro pentru echipamente informatice la UPET

U niversitatea din Petroșani investește circa un milion de euro în infrastructuri de tip Cloud și Big Data.

Este un proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile în cadrul căruia se vor achiziționa echipamente, aplicații informatice și licențe software care să contribuie la îmbunătățirea infrastructurii de cercetare și inovare a instituției de învățământ superior din Valea Jiului.
„Este un proiect, în valoare de un milion de euro, pentru care am reușit să obținem finanțare, și care, în prezent, se află în derulare”, a precizat prof. univ. dr. ing. Mihai Sorin Radu, rectorul Universității din Petroșani.
Grupul țintă al proiectului este format din doi cercetători (cele două posturi create ca urmare a implementării proiectului), 18 asistenți de cercetare din departamentele universității și 85 de cadre didactice. Proiectul va conduce la creșterea nivelului de competitivitate științifică a Universității Petroșani, prin dezvoltarea și diversificarea infrastructurii de cercetare -dezvoltare – inovare pe toate direcțiile de activitate ale instituției de învățământ superior.
Centrul de resurse Cloud, realizat în cadrul proiectului, va contribui la creșterea accesului cercetătorilor din cadrul Universității Petroșani la resurse globale de informare prin interconectarea cu sisteme europene și internaționale deținute de importante centre academice și institute de cerce­tare. Centrul de resurse Coud dezvoltat prin acest proiect va oferi servicii de „cloud computing” pentru construirea, testarea, implementarea și gestionarea aplicațiilor și serviciilor printr-o rețea globală de centre de date, utilizate de numeroase organizații universitare și de cercetare din întreaga lume, așa cum rezultă din acordurile de cooperare atașate propunerii de proiect. Astfel, Universitatea din Petroșani va putea utiliza instrumente Cloud specifice pentru cercetare și colaborare, ceea ce va conduce, implicit, la creșterea capacității de cercetare și a gradului de cooperare internațională.
Monika BACIU