Investitie socialã de peste 8 milioane, în Aninoasa

În câteva zile aflãm cine construieste blocul de locuinte sociale din Aninoasa. În cea mai încercatã  localitate din Valea Jiului ar urma sã fie realizatã o investitie de aproape 9 milioane de lei.  Este vorba de realizarea unui bloc social cu 60 de apartamente. Edilii au obtinut finantare, au demarat licitatia, iar în câteva zile urmeazã sã aflãm si cine va construi imobilul în care urmeazã a fi mutati cetãtenii din zona Colonie.
“Lucrãri de constructie bloc – 60 apartamente locuinte sociale în str.Vulculesti, oras Aninoasa. Lucrãrile ce urmeazã a fi achizitionate vizeazã construirea unui bloc de locuinte sociale în orasul Aninoasa, str. Vulculesti, regim de înãltime S+P+3E, cu trei tronsoane (scãri) si cu un numãr total de 60 de apartamente, fiecare apartament având 2 camere. Total valoare estimatã: 8.792.992 lei fãrã TVA”, este licitatia demaratã de administratia localã de la Aninoasa.
Data limita de depunere a ofertelor este  20 octombrie, ora 15:00. Lucrãrile ar trebui finalizate în termen de 60 de luni, de la data începerii, adicã cinci ani.
Blocul va fi construit pe strada Vulculesti, din Aninoasa. Imobilul va fi împãrtit pe trei scãri si va avea un regim de înãltime S+P+3E. Potrivit documentatiei tehnice, suprafata construitã a clãdirii este de 1122,39 mp, iar suprafata desfãsuratã de 4407,75 mp.
“Investitia propusã reprezintã un bloc de locuinte sociale, având urmãtoarea configuratie:
– trei tronsoane (scãri);  4 niveluri supraterane (parter si 3 etaje); 1 nivel subteran (subsol tehnic / subsol partial pentru camera centralei termice);  5 apartamente pe fiecare nivel si pe fiecare tronson.  Astfel, blocul propus va dispune de un numãr total de 60 de apartamente, fiecare apartament având 2 camere (un dormitor si un living), o bucãtãrie, un grup sanitar, un hol si, la nivelurile superioare parterului, câte un balcon deschis. Tronsoanele din care este alcãtuitã constructia sunt asemenea (în cazul tronsonului A si C), iar tronsonul B este oglindit fatã de tronsonul C. Distanta între tronsoanele A si B este de 9,00 m (la nivelul finisajelor exterioare), iar distanta din tronsoanele B si C este de 0,1m).  În incintã se vor amenaja cãi pentru accesul auto si pietonal, precum si un numãr de 16 parcãri; restul terenului neocupat va fi ocupat de zone verzi si aranjamente florale, delimitat de borduri”, aratã documentatia.
Din punct de vedere functional, spatiile vor fi împãrtite în apartamente a câte 2 camere, o bucãtãrie, un grup sanitar si un hol pentru acces, iar, la etajele 1, 2 si 3, fiecare apartament va dispune de câte un balcon. La nivelul subsolurilor tehnice, spatiul nu este compartimentat, cu exceptia holului de acces de la baza rampei de scãri ce coboarã de la parter si, cu exceptia tronsonului B care dispune de un spatiu pentru centrala termicã (cu suprafata utilã de 31,63mp). Pardoselile spatiilor de la subsoluri se vor realiza din ciment sclivisit. Pentru a suplimenta înãltimea utilã necesarã camerei centralei termice, aceasta va avea placa suport a pardoselii coborâtã fatã de nivelul general al subsolurilor tehnice. Accesul în centrala termicã se va face separat, dinspre exterior.
Monika BACIU