Administratie

Investitie istoricã la Petrila

Localnicii din zonele rurale ale orasului Petrila vor avea acces la reteaua de alimentare cu gaz metan. Consilierii locali au aprobat proiectul de hotãrâre privind extinderea retelei de gaze naturale din orasul Petrila.  Astfel, s-au aprobat studiile tehnico-economice, devizele generale si  indicatorii specifici pentru extinderea retelei de gaze naturale pentru strãzile Predoni, Dobresti, Digului, Luncã, Sarmisegetuza, Popi, Parângului, Tãii,  Taia, Doinei.
“Valoarea totalã estimatã a lucrãrilor pentru realizarea obiectivului de investitii “Extindere retele de gaze natural din ora;ul Petrila, judetul Hunedoara este de 2.545.713,46 lei, cu TVA, din care cotã parte suportatã de Unitatea Administrativ Teritorialã Orasul Petrila este de 1.724.350,53 lei cu TVA””, aratã documentatia aprobatã de consilierii locali de la Petrila.  Contributia administratiei locale va fi suportatã din bugetul local.
“Se aprobã încheierea contractelor de cofinantare pentru realizarea obiectivului mentionat (…), cu mentiunea de cedare în folosintã cãtre SC Delgaz Grid SA a investitiei (…). Se aprobã punerea la  dispozitia concesionarului SC Delgaz Grid SÃ, în conditiile legii, cu titlu gratuit, de cãtre orasul Petrila, a terenurilor proprietatea unitãtii administrativ- teritoriale necesare  pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distributie a gazelor naturale si care vor fi ocupate de obiectivele sistemului de distributie,  pe toatã durata concesiunii, precum si a terenurilor necesare organizãrii de santier pe durata realizãrii investitiei. Se aprobã predarea, cu titlu gratuit, în folosinta SC Delgaz Grid SA, în conditiile legii de cãtre orasul Petrila, a conductei,  echipamentelor si  instalatiilor rezultate în urma derulãrii investitiei, din momentul punerii în functiune a acestora si nu va emite pretentii ulterioare de recuperare a investitiei de la SC Delgaz Grid SÔ, mai aratã documentatia.  De altfel, autoritãtile locale de la Petrila vor  contracta lucrãrile de proiectare si executie a obiectivului de investitii.
Cosmin BACIU