Între 4 si 6 milioane pentru spãlarea cãrbunelui de la SNÎMVJ

6Spalã cãrbunele pentru cresterea eficientei energetice. Reprezentantii Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului au demarat procedura de achizitie a unor servicii pentru spalarea carbunelui provenit de la Minele Petrila, Paroseni, Uricani. Conform datelor din caietul de sarcini, procesul de spãlare a cãrbunelui este necesar pentru reducerea costurilor de productie.

”Pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune respectiv acoperirea diferentei cost-pret de livrare, cresterea eficientei energetice a cãrbunelui provenit de la minele Petrila, Paroseni, Uricani si pentru a atenua impactul asupra mediului (prin haldare) se impune: achizitia serviciilor de spãlare a cãrbunelui brut si sortat refuzat  provenit de la minele Petrila, Paroseni si Uricani. Cãrbunele brut, respectiv sortat refuzat provenit de la minele Petrila, Paroseni si Uricani va fi transportat de cãtre prestatorul de servicii feroviare, aflat sub contract cu S.N.I.M.V.J. – S.A.  pînã la punctul de descãrcare al prestatorului de servicii desemnat câstigãtorul licitatiei”, se aratã în caietul de sarcini.

6-1Cantitatea de cãrbune brut provenit  de la S.N.Î.M.V.J. – S.A, care urmeazã sã fie procesat în instalatia de spãlare în urmãtoarele  8 luni (mai-decembrie 2013) se estimeazã a fi  cuprinsã între 20000 tone si 115000 tone, iar puterea  calorificã a acesteia sã nu fie mai micã de 2900 kcal/kg.

Pentru contractul de spãlare a cãrbunelui reprezentantii Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului au alocat sume cuprinse între 4,220,000 si 6,330,000 de lei.

Monika BACIU