Administratie

Întelegere pentru închiderea gropii de gunoi de la Uricani

Consiliul Judetean Hunedoara încearcã sã închidã groapa de gunoi de la Uricani.  Astfel, s-a aprobat  proiectul de hotãrâre privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare  pentru obiectivul de investitii „Închiderea depozitului neconform de deseuri  menajere Uricani din judetul Hunedoara”. Depozitul neconform de deseuri menajere din Uricani nu a putut fi închis prin Proiectul SMID Hunedoara pentru cã nu a îndeplinit conditiile de  eligibilitate referitoare la  proprietatea publicã asupra terenului pe amplasamentul cãruia se afla depozitul.
“Prin comunicarea (…) înregistratã la Registraturã Consiliului Judetean Hunedoara (…), Agentia  pentru Protectia Mediului Hunedoara a dispus transferarea “obligatiilor de mediu pentru închiderea depozitului neconform de deseuri menajere Uricani, situate în partea de sud, sud-est a orasului Uricani, în fosta microcarierã de cãrbune Valomir/Balomir” cãtre UAT judetul Hunedoara – CJ Hunedoara, în vederea parcurgerii etapelor  necesare pentru îndeplinirea obligatiilor precizate în actul administrative (…) emis de APM Hunedoara”, aratã  documentul CJH.
Existã posibilitatea finantãrii integrale a lucrãrilor de închidere a depozitului neconform din Uricani prin programul privind închiderea depozitelor de deseuri municipal neconforme, pus la dispozitie de cãtre Ministerul Mediului. Depozitul functiona pe un teren proprietate privatã.
“S-a încheiat contractual de administrare, a terenului aferent depozitului neconform de deseuri menajere din Uricani (…), între doamna Murg Susana în calitate de proprietar al terenului aferent depozitului neconform de deseuri menajere din Uricani (…) si UAT – judetul HUnedoara prin Consiliul Judetean Hunedoara,  în calitate de administrator”, mai aratã documentul.  România riscã sã fie  penalizatã dur de Comisia Europeanã pentru neînchiderea gropilor de gunoi neconforme. Una dintre acestea este chiar groapa de gunoi de la Uricani.
Cosmin BACIU