Întâlnire cu cetãtenii pe marginea bugetului

Autoritãtile locale de la Vulcan au lansat în dezbatere publicã proiectul de buget aferent anului 2018. Locuitorii municipiului Vulcan sunt invitati sã facã propuneri sau sugestii pe marginea proiectului, iar întâlnirea va avea loc în data de 25 ianuarie.
“Primãria municipiului Vulcan în conformitate cu Legea 273/2006 privind finantele  publice locale aduce la cunostintã publicã definitivarea Proiectului de buget pe anul 2018. Proiectul  de buget pe anul 2018 si Lista obiectivelor de investitii propuse a se realiza în anul 2018 se aflã afisat la sediul Primãriei municipiului si pe site-ul oficial. În data de  25.01.2018 ora 11,00 în sala de sedinte a Primãriei municipiului Vulcan va avea loc o întâlnire  în care se va dezbate public proiectul de buget pe anul 2018”, aratã informarea Primãriei municipiului Vulcan.
Proiectul de buget de la Vulcan, aferent anului 2018, cuprinde si diferite investitii în mai multe domenii.
Monika BACIU

Advertisements