INSEMEX asteaptã brevetele de inventie

INSEMEX Petrosani are un rol important în sistemul de cercetare românesc.  Totodatã INCD INSEMEX Petrosani elaboreazã expertizele tehnice ale tuturor accidentelor provocate de fenomenele explozive generate de gaze, vapori, ceturi si prafuri combustibile sau de cãtre materiile explozive propriu-zise (cu caracter exploziv intrinsec), în vederea elucidãrii cauzelor care au condus la producerea evenimentelor respective si, ulterior, pentru fundamentarea stiintificã a unor solutii tehnice si reglementãri specifice care sã preîntâmpine aparitia unor accidente similare.

Cercetãtorii de aici au elaborat în cursul anului trecut zeci de lucrãri.

“Pe parcursul anului 2015, personalul din cercetare a elaborat un numãr de 84 de lucrãri stiintifice prin care INCD INSEMEX a fost prezent la numeroase comunicãri stiintifice, simpozioane, conferinte nationale si internationale”, se aratã în raportul de activitate.

INCD INSEMEX are înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mãrci un numãr de 9 brevete de inventii si 22 cereri de brevet de inventie, iar în cursul anului 2015 au fost depuse la OSIM alte trei cereri de brevet de inventie.

“Dezvoltarea infrastructurii de cercetare dezvoltare constituie un obiectiv prioritar al strategiei institutului, premisã necesarã realizãrii unui nivel european competitiv în spatiul european al cercetãrii dupã aderarea României la Uniunea Europeanã”, mai aratã raportul.

Monika BACIU