INCD INSEMEX Petrosani prezent la Moscova

 

La Moscova se va desfãsura în perioada 13-14 septembrie 2018  prima întâlnire a Forumului Autoritãtilor de Reglementare în Domeniul Securitãtii Miniere, eveniment la care INCD INSEMEX Petrosani va fi reprezentat de domnul Dr.ing George Artur GÃMAN – Director General si de domnul Dr.ing. Emilian GHICIOI – Director Stiintific.
Acest Forum international reprezintã o initiativã a Federatiei Ruse, propusã spre înfiintare de cãtre Serviciul Federal pentru Supraveghere Ecologicã, Tehnologicã si Nuclearã, care sã reuneascã, sã dezvolte si sã îmbunãtãteascã relatiile de cooperare între organismele internationale  cu responsabilitãti de reglementare în domeniul securitãtii miniere. Discutiile premergãtoare întâlnirii purtate între reprezentantii autoritãtilor se vor materializa la Moscova prin înfiintarea acestui organism international, INCD INSEMEX urmând a deveni membru fondator al Forumului din partea României. INCD INSEMEX Petrosani are preocupãri constante pentru îmbunãtãtirea stãrii de securitate în industria minierã subteranã din România, fiind înfiintat ca Statie de Cercetãri pentru Securitate Minierã în anul  1949, care ulterior si-a extins activitatea de cercetare si pentru industriile de suprafatã cu  pericol de aparitie a atmosferelor explozive si/sau toxice.
Forumul Autoritãtilor de Reglementare în domeniul Securitãtii Miniere urmãreste sã faciliteze membrilor schimbul de informatii si al celor mai bune practici privind problemele de securitate si sãnãtate în muncã din industria extractivã, evitând duplicarea activitãtilor desfãsurate de alte organisme internationale. La aceastã primã editie a forumului vor participa reprezentanti ai autoritãtilor din Federatia Rusã, China, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, România, Vietnam, precum si specialisti din partea Organizatiei Internationale a Muncii, prezentând problemele de securitate minierã cu care se confruntã, astfel încât numãrul accidentelor miniere sã fie redus la minim, prin stabilirea de mãsuri inovative de securitate si sãnãtate în muncã care sã rãspundã noilor cerinte si tehnologii de exploatare.