INCD INSEMEX Petroșani are un nou echipament

I NCD INSEMEX Petroșani are un nou echipament cu
ajutorul căruia vor putea fi efectuate măsurători seismice pentru monitorizarea continuă a parametrilor undelor seismice. O societate din București și-a adjudecat contractul, la suma de 193.800 de lei.

„Stația de măsurare seismică pentru monitorizarea continuă a parametrilor undelor seismice, transmiterea datelor la distanță și soft pentru achiziționarea și prelucrarea datelor măsurătorilor”, a fost fi achiziționată pentru exploatarea sigură și eficientă a resurselor minerale utile de la suprafață și din subteran prin măsurarea și evaluarea continuă a parametrilor undelor seismice generate la efectuarea lucrărilor de împușcare, în scopul limitării la maxim a efectelor de distrugere pe care aceste unde îl pot avea asupra construcțiilor civile și industriale aflate în proximitatea zonelor unde se execută lucrări de derocare.
Investiția va fi utilizata in cadrul Departamentul Securitatea Explozivilor si Articolelor Pirotehnice. În cadrul laboratoarelor din acest departament își desfășoară activitatea personal calificat care se va ocupa de exploatarea cu succes investiției propuse, în coordonarea directorilor: general, științific și tehnic. Departamentul dispune de un potenţial tehnic şi ştiinţific în vederea obţinerii unor performanţe cu înalt caracter ştiinţific, asigurat prin personal calificat, aparate şi echipamente performante.
Monika BACIU