Încă o încercare pentru modernizarea ambulatoriului din Vulcan

Autorităţile locale de la Vulcan mai fac o încercare pentru  modernizarea ambulatoriului de specialitate din localitate. Autorităţile locale din municipiul Vulcan au demarat un proiect pentru  modernizarea ambulatoriului din localitate. Proiectul a fost scos la licitaţie şi se caută constructor. Proiectul are o valoare de peste 7 milioane de lei. “Clădirea spitalului a fost reabilitată termic cu vată bazaltică, obţinută prin fonduri de la UNDP (United Nations Development Programme) şi din bugetul local, secţia de primiri urgenţe a fost reabilitată prin finanţări nerambursabile obţinute de la ROMPETROL, bugetul spitalului şi în parteneriat cu primăria şi Consiliul Local. Clădirea ambulatoriului şi dotarea secţiilor au rămas să fie finanţate în majoritate din fonduri nerambursabile europene. În decembrie 2015 a fost semnat contractul de servicii cu o firmă de proiectare, pentru a fi întocmite documentaţiile tehnice necesare obţinerii de finanţări europene nerambursabile şi respectarea legislaţiei naţionale în domeniul investiţiilor, respectiv Hotărârea de Guvern nr. 28/2008, “privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii” şi Metodologia aferentă HG 28/2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi luând în considerare Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, art. 15, lit. b. În cursul anului 2016 au fost întocmite releveele, conceptul de proiect, expertiza tehnică şi auditul energetic. La solicitarea proiectantului în cursul anului 2016, a fost solicitată şi întocmirea unui studiu geotehnic, având în vedere crăpăturile şi fisurile apărute în pereţii ambulatoriului şi în grinzile de susţinere”, arată municipalitatea de la Vulcan.
În urmă cu câteva luni a  mai fost demarată procedura pentru reabilitarea ambulatoriului, însă aceasta a fost anulată.
”Nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare. Propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la legislaţia incidenta, alta decât cea în domeniul achiziţiilor publice. Astfel, comisia de evaluare a hotărât conform art137, alin (3), lit. d), din HG 395/2016 să admită oferta dumneavoastră ca fiind considerată „ oferta inacceptabilă” ”, arată motivul anulării procedurii. Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Vulcan, proiect de mare anvergură pentru municipiul Vulcan, care primeşte finanţare de la Uniunea Europeană. Contribuţia locală  pentru acest proiect este de doar 2% din valoarea  cheltuielilor eligibile,  adică 213.985 lei.  Toate spaţiile din  ambulatoriul spitalului din Vulcan vor fi reabilitate, iar cabinetele medicale vor fi dotate.
Cosmin BACIU