Încã douã blocuri din Petrila incluse în programul de anvelopare

Încã douã imobile din Petrila urmeazã a fi incluse în programul de anvelopare. Este vorba de proiectul privind “completarea articolului 1 la HCL nr. 183/2015 privind introducerea blocurilor de locuinte din orasul Petrila în Programul Operational Regional 2014-2020 în vederea obtinerii de finantare pentru reabilitare termicã si achizitionarea serviciilor de proiectare si a studiilor tehnice necesare serviciilor de proiectare si a studiilor tehnice necesare pentru aceste blocuri”. În acest sens, Consiliul Local al orasului Petrila urmeazã sã aprobe, astãzi, completarea listei cu blocurile 11 si 43 din cartierul 8 Martie.
“Analizând cererea (…) a domnului Cucu Gheorghe, în calitate de presedinte al Asociatiei de Proprietari nr. 4 Petrila, prin care solicitã introducerea blocurilor 11 si 43 din strada 8 Martie în programul de reabilitare, dat fiind faptul cã imobilele mentionate anterior nu au fost reabilitate niciodatã, ele aflându-se într-o stare avansatã de degradare, si cu scopul cresterii eficientei energetice, considerãm necesarã si oportunã includerea acestor blocuri din orasul Petrila în  Programul Operational Regional 2014-2020 în vederea obtinerii de finantare pentru reabilitare termicã si achizitionarea serviciilor de proiectare si a studiilor tehnice necesare serviciilor de proiectare si a studiilor tehnice necesare”, aratã autoritãtile locale de la Petrila.
Lista initialã cuprinde opt imobile, urmând a fi completatã cu încã douã. Petrila are cele mai multe blocuri reabilitate din punct de vedere tehnic.
Monika BACIU

Advertisements