Hunedoara, exportator de 2,5 miliarde de euro

Am exportat fructe de pãdure si am masini. Judetul Hunedoara a exportat produse de aproape 700 de milioane de euro. Fructele de pãdure, articole de îmbrãcãminte sau produse chimice a exportat judetul Hunedoara.

În perioada 2011-2014 se poate observa un trend crescãtor atât în ceea ce priveste valoarea totalã a exportului realizat de agenti economici din judetul Hunedoara, cât si o anumitã îmbunãtãtire a ponderii volumului exportului realizat în acest judet în totalul valorii exportului realizat la nivel national. Astfel, valoarea totalã a exportului realizat de judetul Hunedoara a fost de 515.574.000 euro în 2011, 557.677.000 euro în 2012, 659.259.000 în 2013 si 696.371.000 euro în 2014 (cifrele pentru acest an sunt semidefinitive).

“Ponderea exportului realizat în judetul Hunedoara în totalul exporturilor din România a crescut în aceastã perioadã de la 1,14% în 2011 la 1,33 % în 2014. Categoriile de bunuri exportate în care ponderea exportului realizat în judetul Hunedoara depãseste valoarea de 5 % din valoarea exportului realizat la nivel national sunt: 1) obiecte de acoperit capul (19,51 %), 2) zinc si articole din zinc (10,21 %), 3) obiecte din piele (7,97%), 4) legume, plante , rãdãcini si tuberculi (6,54%), 5) alte articole textile (5,99%), 6) piei crude, piei tãbãcite, blãnuri si produse din acestea (5,65%) si 7) articole din îmbrãcãmite si tricotaje (5,27%). Categoriile de bunuri cu cea mai mare pondere în structura exporturilor realizate în judetul Hunedoara în perioada 2011-2014 sunt: 1) ”Masini, aparate si echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus imaginile” (reprezentând 43,95 % din valoarea totalã a exporturilor în aceastã perioadã), 2) ”Textile si articole din textile” (12,59%), 3) ”Metale comune si articole din acestea” (7,09%), 4) ”Mijloace si materiale de transport” (7,07%), 5) ”Mãrfuri si produse diverse”(6,88%) si 6) ”Încãltãminte, pãlãrii, umbrele si categorii similare” (6,11 %)”, aratã un raport al Consiliului Judetean Hunedoara.

În acelasi timp s-au realizat si importuri. De autoturisme sau produse chimice. “Structura importurilor din judetul Hunedoara prezintã unele diferente fatã de structura existentã la nivel national, chiar dacã atât în judet cât si la nivelul economiei nationale ponderea cea mai mare în importuri o are aceeasi categorie: ”Masini, aparate si echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus imaginile”, care e responsabilã din peste o treime din importurile din Hunedoara iar la nivel national ponderea acestei categorii fiind de aproximativ 27 % din totalul importurilor. Pe de altã parte, în timp ce la nivel national o pondere mai mare de 5 % din volumul importurilor o ocupã ”produsele minerale” (11,41 %), metalele comune. (10,80%), ”produsele chimice” (10,22%), ”mijloacele de transport” (7,88%), ”materialele plastice, cauciucul si articolele din acestea” (7,24 %) si, respectiv, ”textilele si articolele textile” (6,53%), în structura importurilor din judetul Hunedoara un loc important este ocupat de ”textile si articole textile” (13,9%), ”materiale plastice, cauciuc si articole din acestea” (10,78%) , ”piei crude, piei tãbãcite, blãnuri si produse din acestea” (6,12%), ”mijloace si materiale de transport” (6,01%) si, respectiv, ”produse chimice” (5,45%). Se poate observa o corelare strânsã între categoriile de produse importate si cele exportate”, aratã acelasi raport.

Tot raportul institutiei judetene relevã faptul cã, “spre deosebire de situatia existentã la nivel national, unde soldul balantei schimburilor comerciale are în mod constant valori negative, la scara judetului Hunedoara valoarea bunurilor exportate tinde sã fie mai mare decât cea a importurilor. Astfel, în intervalul 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2014 valoarea totalã a bunurilor exportate din judetul Hunedoara (2,428,881,000 euro) a depãsit cu 356,513,000 euro valoarea totalã a bunurilor importate (2,072,368,000 euro)”.

Monika BACIU

Advertisements