Gunoiul din Lupeni dus la Horezu si Deva

Municipiul Lupeni a rezolvat problema gunoiului menajer. Acesta va fi transportat la depozitele de la Bârcea si Horezu. Municipiul Lupeni, la fel ca întreaga Vale a Jiului, s-a confruntat cu problema depozitãrii gunoiului menajer.

Groapa de gunoi de la Vulcan, unde se depunea gunoiul s-a închis, iar deponeul ecologic de la Bârcea, amenajat cu fonduri europene nu este functional. În aceste conditii administratia localã de la Lupeni a cãutat solutii pentru ca orasul sã nu fie sufocat de gunoaie.

“Întrucât odatã cu închiderea gropii de gunoi de la Vulcan, municipiul Lupeni risca sã se confrunte cu o crizã a gunoaielor, neexistând locuri de depozitare pe raza localitãtii noastre si pânã în prezent nu sunt amenajate locuri de depozitare nici în celelalte localitãti ale Vãii Jiului, am încheiat contracte de depozitare a gunoiului menajer cu deponeele de la Horezu si Deva si putem spune cã problema este în prezent rezolvatã”, a declarat Cristian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni. În Petrosani urmeazã a fi construitã o platformã temporarã pentru depunerea deseurilor menajere, iar atunci problema s-ar rezolva în Valea Jiului. Cel putin temporar, pânã când deponeul de la Bârcea va deveni operational.

Monika BACIU