Greu la deal cu boii mici / Programul de închidere al minelor neviabile trebuie ajustat

Minele neviabile din Valea Jiului se lasã cu greu închise. În 2011 si 2012 nu s-a realizat nimic din proiectul initial, iar programul de închidere trebuie refãcut.

Cele trei mine neviabile aflate în portofoliul Societãtii Nationale de Închideri de Mine Valea Jiului – Petrila, Paroseni si Uricani – trebuie închise pânã în anul 2018, conform programului convenit cu Uniunea Europeanã. Numai cã lucrurile se miscã anevoios.

Teoretic, închiderea se face gradual, etapizat, în paralel cu epuizarea zãcãmântului, Practic, programul de închidere nici mãcar nu a demarat. „Programul de închidere nu a demarat. În 2001 si 2012 nu s-a fãcut nimic si trebuie notificatã Comisia Europeanã cã nu s-a cheltuit nici un euro din banii alocati în acest sens”, a declarat Petre Drãgoescu, directorul SNIM VJ. În plus, programul de închidere trebuie ajustat, pentru cã au apãrut unele modificãri. De exemplu, 10 clãdiri care au apartinut Exploatãrii Miniere Petrila trebuie scoase din acest program, în conditiile în care au fost de mult predate cãtre Primãria Petrila în contul unor datorii mai vechi Petre Drãgoescu spune cã Primãria nu el poate da înapoi, nici mãcar cu titlu gratuit, pentru cã SNIM VJ  nu are ce face cu acele clãdiri, care ar trebui demolate.

Subteranul înghite cei mai multi bani

1-1Refacerea programului a implicat si unele costuri suplimentare, în conditiile în care proiectantul a trebuit sã reia totul de la capãt. Proiectul este aproape de finalizare si chiar a fot prezentat într-o formã preliminarã. Conform datelor oficiale, cele mai multe lucrãri sunt la partea de subteran, în timp ce la suprafatã implicã doar demolarea câtorva clãdiri care au apartinut celor  sunt preconizate a fi demolate. Cât despre banii necesari, rãmâne de vãzut dacã sumele vor fi îndestulãtoare. „Anul acesta sunt prevãzute 31 de milioane de lei. Banii sunt absolut insuficienti si trebuie fãcutã o rectificare bugetarã”, a mai spus directorul general al SNIM VJ. Pe de altã parte, termenul de 2018 nu trebuie depãsit, chiar dacã lucrãrile încã nu au demarat.

Subventionate de la buget

Înfiintatã în noiembrie 2012, SNIMVJ înglobeazã cele trei unitãti miniere considerate neviabile, Petrila, Paroseni si Uricani aflate pe program de închidere pânã în 2018. Pentru ele, cu acordul Comisiei Europene, Guvernul plãteste anual un ajutor financiar care sã acopere atât diferenta dintre venituri si cheltuieli, cât si asa – numitele cheltuieli exceptionale, respectiv cele cu reconversia profesionalã, disponibilizãrile de personal, închiderile subterane, legãtura dintre subteran si suprafatã si ecologizarea perimetrelor.

1-2La finele lunii martie, Executivul a adoptat hotãrârea care stabileste suma alocatã drept subventie pentru 2013 Societatea Nationalã de Închideri de Mine Valea Jiului SA. Potrivit programului de închideri, suma aferentã anului 2013 a fost calculatã la 175 de milioane de lei, însã cea aprobatã prin bugetul ministerului si atribuitã prin hotãrâre de Guvern este mai micã, de numai 163 de milioane de lei. Ajutorul de stat va fi suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, care va monitoriza nivelul subventiei, astfel încât pretul cãrbunelui livrat de unitãtile producãtoare de cãrbune, care beneficiazã de ajutor, sã nu fie mai mic decât preturile cãrbunelui de o calitate similarã provenit din terte tãri.

În data de 22 februarie 2012, Comisia Europeanã a autorizat România sã acorde, din fondurile publice, un ajutor de aproape 1,17 miliarde lei, adicã aproximativ 270 de milioane de euro, în vederea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cele trei unitãti detinute de CNH. Având în vedere obligatiile asumate de Guvernul României cu institutiile internationale privind reducerea arieratelor CNH Petrosani, începând cu 1 noiembrie 2012 a fost înfiintatã Societatea Nationalã Închideri Mine Valea Jiului Petrosani, care gestioneazã ajutorul de stat acordat închiderii minelor Petrila, Paroseni si Uricani.

Carmen Cosman

Advertisements