Greenpeace începe demersurile legale împotriva Comisiei Europeană în contextul includerii gazului fosil și a energiei nucleare în taxonomia UE

O pt birouri Greenpeace încep demersurile legale împotriva Comisiei Europene în contextul includerii gazului și a energiei nucleare în taxo­nomia UE, adică în lista de investiții sustenabile. În ianuarie 2022, Comisia Europeană a decis să adauge aceste tehnologii poluatoare în taxonomie, iar în iulie, Parlamentul European a eșuat în a aduna suficiente voturi pentru a bloca acest plan, în ciuda opoziției din partea cetățenilor UE, experților climatici, instituțiilor financiare și organizațiilor de mediu.

Pe 8 septembrie, Greenpeace Germania, Franța, Spania, Italia, Belgia, Luxemburg, Europa Centrală și de Est (din care face parte și Greenpeace România) și Greenpeace European Unit au transmis o cerere formală Comisiei, pentru revizuire internă. Greenpeace susține că includerea gazului fosil și a energiei nucleare în
taxonomia UE contravine regulamentului taxonomiei, Legii Climatice Europene și obligațiilor UE derivate din Acordul climatic de la Paris din 2015.
Comisia poate să revizuiască și să răspundă argumentelor Greenpeace până în februarie. Comisia poate să confirme
argumentele Greenpeace și să retragă actul delegat complementar prin care gazul fosil și energia nucleară au fost adăugate în taxonomie. În caz
contrar, Greenpeace va înainta cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Alin Tănase, campaigner pentru climă și energie, Greenpeace România:
„Includerea gazului fosil și a energiei nucleare în taxonomia UE transmite un mesaj fundamental greșit în România, mai ales în contextul în care țara noastra are în plan dezvoltarea de noi capacități pe gaz și nuclear. Aceste noi investiții nu pot fi considerate verzi și sustenabile și ne vor îndepărta și mai mult de la atingerea obiectivelor climatice asumate prin Acordul climatic de la Paris. Pentru a proteja clima și pentru a deveni cu adevărat independentă energetic, România trebuie să renunțe la soluțiile false și să se concentreze pe accelerarea investițiilor în sursele regenerabile de energie și măsuri de eficiență energetică”.
Clasificarea gazului drept o sursă de energie sustenabilă neagă dovezi științifice climatice fundamentale. În prezent, gazul este cel mai mare emițător din sectorul energetic din Europa, iar Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a avertizat că noi centrale pe gaz vor face de neatins obiectivele climatice asumate prin Acordul de la Paris.
Energia nucleară produce deșeuri radioactive periculoase și utilizează cantități uriașe de apă proaspătă, cu un impact negativ devastator asupra biodiversității și naturii. Mai mult, durata de construcție nerezonabil de lungă (între 10 și 15 ani) și costurile din ce în
ce mai mari asociate cu centralele nucleare dovedesc de ce nu putem considera energia nucleară drept o soluție viabilă la criza climatică.
E necesară o tranziție energetică accelerată, bazată pe energie regenerabilă și reducerea consumului de energie pentru a ameliora efectele crizei climatice și energetice, iar în acest sens, taxonomia ar trebui să direcționeze fonduri sustenabile doar către acestea.
Alin Tănase