Granturi de cercetare pentru elevii si studentii olimpici

Pânã la 3.500 de euro pot primi elevii care participã la olimpiadele nationale sau internationale, potrivit unui act normativ aprobat luna trecutã.  Sunt eligibili pentru acordarea grantului  candidatii care sunt absolventi de liceu care au obtinut cel putin o datã, pe perioada studiilor liceale, locurile 1, 2 sau 3 la olimpiadele internationale sau nationale de stiinte si care sunt înmatriculati într-o institutie de învãtãmânt superior din România, începând cu anul universitar 2017-2018.

Pentru laureatii la olimpiade internationale se acordã suma de 3500 de euro pe an pentru locul 1, 3.000 de euro pe an pentru locul 2, 2.500 de euro pe an pentru locul 3; Pentru laureatii la olimpiade nationale se acorda suma de 2500 de euro pe an pentru locul 1, 2000 de euro pe an pentru locul 2 si 1500 de euro pe an pentru locul 3; Suplimentar fatã de aceste sume, se mai pot acorda:

– 500 euro/an, pentru fiecare student, pentru participarea la evenimente stiintifice internationale si/sau pentru protectia drepturilor de proprietate intelectualã;

– max. 3500 euro/an/echipã formatã din cel putin 5 studenti, provenind din una sau mai multe universitãti, pentru materiale, subansamble si subcontractãri pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipã, cu care aceasta se prezintã si clasificã la concursuri internationale de prestigiu.

Sumele se asigura de cãtre Ministerul Cercetãrii si Inovãrii în lei, la cursul stabilit de Banca Nationalã a României în data începerii anului universitar din anul respectiv, si se plãtesc cãtre institutia de învãtãmânt superior la care este înmatriculat studentul. Programul reprezintã o componentã a unui program mai amplu, denumit Brain Return, care va urmãri problematica dezvoltãrii carierei stiintifice în ansamblu, ca si cea a colaborãrii cu cercetãtorii din diaspora stiintificã, inclusiv posibilitãtile de întoarcere în tarã a acestora.

Diana Mitrache