Gajul de pe termocentrala Paroșeni nu a fost ridicat

A BA Mureș nu a fost de acord cu ridicarea gajului de pe termocentrala Paroșeni. Adunarea creditorilor Complexului Energetic Hunedoara s-a întrunit în data de 21 mai, iar pe ordinea de zi, s-a aflat proiectul privind prezentarea și aprobarea încheierii unei tranzacții între SCEH SA și CNIM GROUPE (denumirea anterioară Constructions Industrielles de la Mediterranée) având ca obiect eliberarea de garanții a activelor aflate în garanția CNIM, cu acordarea în favoarea acestui creditor a unei protecții corespunzătoare. Astfel, potrivit procesului verbal al ședinței, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență, se arată faptul că ”Administrația Bazinală de Apă Mureș nu aprobă acordarea în favoarea creditorului CNIM a unei protecții corespunzătoare prin achitarea sumei de 1.400.000 euro și garantarea imobilelor propuse în favoarea acestuia”. În schimb, Administrația Fondului pentru Mediu este de acord cu încheierea unei tranzacții între SCEH SA și CNIM GROUPE având ca obiect eliberarea de garanții a activelor aflate în garanția CNIM, cu acordarea în favoarea acestui creditor a unei protecții corespunzătoare. ”ANAF-DGAMC solicită prorogarea discutării acestui punct de pe ordinea de zi, în vederea îndeplinirii de către administratorul judiciar a condițiilor prevăzute de art. 87, alin. 2 din Legea nr. 85/2014 iar în cazul în care nu se va proroga discutarea acestui punct, arată că votează negativ. Având în vedere că prorogarea nu a fost inclusă pe ordinea de zi și că la ședință nu participă toți creditorii, raportat la prevederile art. 48, alin. (2) din Legea nr. 85/2014 conform cărora Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă, cu excepția cazului în care la ședință participă titularii tuturor creanțelor și aceștia sunt de acord cu introducerea chestiunii respective pe ordinea de zi a ședinței, solicitarea de prorogare nu poate fi pusă în discuția creditorilor și prin urmare nu poate fi admisă. Astfel, se constată că votul acestui creditor este un vot negativ”, arată procesul verbal. IRCAT-CO SRL, SNGN Romgaz SA, SPEHH Hidroelectrica SA și SNTHN Transgaz SA au aprobat încheierea unei tranzacții între SCEH SA și CNIM GROUPE având ca obiect eliberarea de garanții a activelor aflate în garanția CNIM, cu acordarea în favoarea acestui creditor a unei protecții corespunzătoare Astfel, ”cu votul a 65,29% din totalul creanțelor înregistrate împotriva averii debitorului și 68,98% din totalul voturilor exprimate, aprobă încheierea unei tranzacții între SCEH SA și CNIM GROUPE având ca obiect eliberarea de garanții a activelor aflate în garanția CNIM, cu acordarea în favoarea acestui creditor a unei protecții corespunzătoare. Referitor la mențiunile ANAF-DGAMC, administratorul judiciar urmează să convoace comitetul creditorilor pentru aprobarea încheierii tranzacției”. Odată cu ridicarea sechestrului de pe activele termocentralei Paroșeni se pot continua demersurile pentru darea în plată a activelor viabile ale Complexului Energetic Hunedoara și astfel se poate înființa Complexul Energetic Valea Jiului care va funcționa cu unitățile miniere, termocentrala Paroșeni și PrestServ.

Monika BACIU