Fumatul în subteran a provocat explozia în care au murit cei doi mineri la mina Uricani

Regulile de protectia muncii ar fi fost încãlcate în cazul accidentului de muncã de la mina Uricani, eveniment în care doi mineri si-au pierdut viata.  Inspectorii ITM au finalizat cercetarea, iar raportul aratã cã în locul exploziei au fost gãsite mucuri de tigarã. Legislatia în domeniu interzice fumatul în subteran. În acest caz, ignorarea legislatiei a avut efecte mortale.
„A fost necesarã o perioada mai lungã de timp pentru finalizarea cercetãrii deoarece a fost nevoie de o expertizã tehnicã, pe care ca de fiecare datã, specialistii de la INSEMEX Petrosani au finalizat-o cu mare atentie si profesionalism. Umarea analizãrii tuturor documentelor, din coroborarea declaratiilor martorilor cu nota de constatare la fata locului si cu concluziile expertizei tehnice efectuate de cãtre INCD INSEMEX Petrosani, cauza producerii evenimentului din data de 30.10.2017, ora 700, de la Mina Uricani o constituie utilizarea rechizitelor de fumat într-un spatiu în care exista o acumulare de metan, care a provocat o explozie de micã intensitate a amestecului aer-metan format pe aliniamentul Planului înclinat nr. 15, între prima atacare si suprafatã. Metanul a provenit din spatiul exploatat prin constructiile de izolare ale celor douã atacãri aferente planului înclinat nr. 15. Desi HG 1049/2006 interzice cu desãvârsire utilizarea folosirea flãcãrii deschise si fumatul  precum si introducerea oricãror rechizite de fumat (tigãri, chibrituri, brichete, telefoane mobile etc. s-a  constatat cã nu au fost respectate prevederile actului normativ”, aratã ITM Hunedoara.
Inspectorii de Muncã au identificat si alte cauze care au concurat la producerea accidentului în care doi mineri si-au pierdut viata.
“Pe lângã aspectele mentionate mai sus s-au mai constatat si alte încãlcãri ale normelor de securitate si sãnãtate în muncã prin neîndeplinirea de cãtre unii responsabili a obligatiilor prevãzute în fisa postului în special referitoare la întreprinderea mãsurilor de control a rechizitelor de fumat si la mãsurarea concentratiilor de metan pentru a evita riscurile aferente precum si nerespectarea în totalitatea a prevederilor prevãzute în permisului de lucru eliberat pentru efectuarea lucrãrilor de spargere a digului din rampa superioarã a planului înclinat de aeraj nr.15 si amenajarea acestuia.Din aspectele mentionate anterior reiese faptul cã factorul uman a fost decisiv în declansarea exploziei de la Mina Uricani, explozie care desi de micã intensitate a condus la decesul a douã persoane”, mai aratã raportul ITM.
Dosarul complet, cuprinzând procesul verbal de cercetare, declaratiile, expertizele si anexele a fost înaintat Parchetului de pe lângã Judecãtoria Petrosani care urmeazã sã încadreze faptele conform codului penal. Reamintim cã pe parcursul anului 2017, inspectorii de muncã din cadrul ITM Hunedoara au efectuat doar la unitãtile miniere din Valea Jiului un numãr de 173 zile de control soldate cu 20 controale la Societatea de Închideri de Mine Valea Jiului si 25 controale la Complexul Energetic Hunedoara SA.
Monika BACIU

Advertisements