Firmele nu vor mai fi sanctionate de la prima abatere

Legea Preventiei a intrat în vigoare începând din 5 februarie. Astfel, inspectorii ITM vin cu o serie de precizãri importante pentru administratorii societãtilor comerciale.
„O schimbare importantã pe care o aduce aceastã lege a preventiei este aceea cã firmele nu vor fi sanctionate de inspectorii de muncã pentru anumite încãlcãri ale legii de la prima gresealã.Lista contraventiilor pentru care nu se aplicã sanctiuni este mentionatã în HG 33 din 25 ianuarie 2018 apãrutã în Monitorul Oficial nr. 107 din 05 februarie 2018”, aratã o informare a ITM Hunedoara.
În domeniul de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncã Hunedoara, sunt  câteva obligatii ale angajatorilor care înainte de aparitia actului normativ ce face referire la masuri de preventiei se sanctionau contraventional cu amendã.
“Actele normative ce contin anumite prevederi si care nu mai sunt sanctionabile la prima abatere sunt urmãtoarele: Legea nr. 279/2005,republicatã privind ucenicia la locul de muncã ; Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicatã; Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor în cazul transferului întreprinderii, al unitãtii sau al unor pãrti a acestora; Legea nr. 467/2006 privind cadrul general de informare si consultare a angajatilor; Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii învãtãmântului superior; Legea nr. 319/2006 a securitãtii si sãnãtãtii în muncã, modificatã; Legea nr. 52/2011, privind exercitarea unor lucrãri cu caracter ocazional desfãsurate de zilieri. Pentru celelalte aspecte legislative asupra cãrora inspectorii de muncã din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã Hunedoara vegheazã, mentionãm cã nu sunt aplicabile prevederile legii preventiei, mai ales în situatia încãlcãrii flagrante a legislatiei de securitate si sãnãtate în muncã ce conduce la accidente sau vãtãmãri ale salariatilor sau în situatia depistãrii cazurilor de muncã nedeclaratã”, mai aratã ITM.
Monika BACIU

Advertisements