Familii despãrtite de distantã

Lipsa locurilor de muncã se resimte acut în Valea Jiului. Pentru cã nu au din ce sã le ofere copiilor un trai decent multi pãrinti aleg sã plece la muncã peste hotare. Câstigul cere sacrificii, iar zeci de familii sunt despãrtite.
Cãutarea unui trai mai bun, pentru copii, dar departe de acestia lasã goluri adânci în evolutia celor mici. Lipsa locurilor de muncã din Valea Jiului se resimte acut, iar sute de pãrinti si-au lãsat copiii în grija rudelor pentru a pleca la muncã în strãinãtate. Pãrintii care pleacã în strãinãtate trebuie sã anunte autoritãtile în grija cui îsi lasã copiii minori. În cazul în care ambii adulti pleacã acestia trebuie sã notifice si instantele de judecatã pentru a stabili în grija cui vor rãmâne minorii.
“În luna octombrie,dupã ce încep scolile, avem obligativitatea sã cerem scolilor aceastã situatie (cu copiii ai cãror pãrinti sunt  plecati în strãinãtate –n.r.). Vara mergem în teren si luãm toate adresele pe care ni le comunicã scolile. Legea prevede cã în momentul în care pãrintii pleacã în strãinãtate au  obligativitatea sã vinã, sã notifice autoritãtii tutelare. Se face  delegarea autoritãtii pãrintesti prin hotãrârea instantei de judecatã, pe o perioadã de 12 luni la familia extinsã, pânã la rude de gradul IV. Pãrintii spunând unde vor sã lase copiii, de regulã bunicii stau cu ei, se ajunge în instantã, se emite hotãrârea instantei. Pãrintii ar avea  obligatia sã vinã iarã, dacã perioadã se  prelungeste, si se merge, din nou în instantã, sã se facã delegarea autoritãtii pãrintesti. Noi avem obligativitatea sã  monitorizãm la 3 luni aceste cazuri. La  anumite cazuri suntem la a patra delegare a autoritãtii pãrintesti si existã un inspector care tine legãtura cu familia, cu scoala. Am avut cazuri în care rezultatele scolare au scãzut”, a declarat Cristina Mraz, director executiv DLAS Petrosani.
Situatia este mult mai îngrijorãtoare. Nu toti pãrintii care pleacã în strãinãtate anuntã autoritãtile.
“Pãrintii nu vin întotdeauna sã notifice. Din situatia existentã, am fost la un numãr de 340 de familii unde s-au fãcut anchete. La ora actualã, avem un numãr de 21 de delegãri si am fãcut informãri pentru delegãri unui numãr de 50 de persoane, ca în momentul în care vin pãrintii din strãinãtate, sã se poatã adresa instantei. Au fost situatii în care au venit sã ne întrebe cu ce îi ajutã statul atât timp cât ei vin sã ne notifice. Au spus cã nu au nimic de câstigat pentru cã oricum îsi lasã copiii la bunici, tin legãtura cu copiii si atunci au spus cã nu au de ce sã vinã la noi. Este adevãrat pentru cã în afarã de a merge si de a face o micã consiliere, altceva nu putem face pentru ei”, a mai spus sursa citatã.
Familii destrãmate
În multe dintre cazuri distanta dintre soti se mãreste si pe plan sentimental, astfel cã multe cupluri ajung la divort.
“Avem cazuri în care pãrintii si-au luat copiii cu ei dupã o perioadã de timp, cei care au o situatie financiarã mai bunã si în strãinãtate. Avem si foarte multe cazuri în care familiile se despart. 20% din cazurile de divort provin din aceste familii unde unul sau ambii soti sunt plecati în strãinãtate unde relatia de cuplu nu a mai fost cea normalã si s-a ajuns la divort”,  a mai precizat Cristina Mraz.
În situatiile în care existã copii minori, inspectorii Directiei de Asistentã Socialã  trebuie sã realizeze anchete.
“Acolo unde sunt copii minori si s-a ajuns la divort trebuie sã facem ancheta socialã si sã propunem stabilirea domiciliului minorului, rãmâne cã instanta sã stabileascã domiciliul minorului  si delegarea si exercitarea autoritãtii pãrintesti. În general, domiciliul este la unul dintre pãrinti, iar în majoritatea cazurilor exercitarea autoritãtii pãrintesti este în comun”, a mai  explicat directorul DLAS Petrosani.
În Valea Jiului numãrul persoanelor plecate la muncã în strãinãtate este mult mai mare. Existã cazuri în care ambii pãrinti au luat calea strãinãtãtii si si-au lãsat copiii în grija rudelor, însã nu au anuntat autoritãtile. Copiii ai cãror pãrinti sunt plecati sã lucreze în altã tarã reprezintã o categorie extrem de vulnerabilã. Ei au nevoie de suport specializat emotional si educational.
Cosmin BACIU

Advertisements