Invatamant

Facultatea de Mine şi-a îmbogăţit arhiva

Universitatea din Petroşani, mai exact Facultatea de Mine şi-a reîntregit arhiva. Documente vechi de aproape un secol au intrat în posesia Facultăţii de Mine. Este vorba de registrul de procese verbale.
”O zi istorică pentru Facultatea de Mine! Arhiva noastră s-a îmbogăţit astăzi cu o piesă de excepţie: Registrul de procese verbale ale Consiliului Profesoral al Facultăţii de Mine şi Metalurgie, din perioada 23 octombrie 1940 – 29 mai 1943”, spune Conf.univ.dr.ing  Csaba Lorinţ, decanul Facultăţii de Mine, din cadrul Universităţii Petroşani.

Donaţia a fost făcută de profesorul Grigore Buia. Istoria Facultăţii de Mine se confundă, în integralitatea sa, cu istoria Universităţii din Petroşani. În anul 1948, la înfiinţare, Institutul Cărbunelui din Petroşani avea în structura sa o singură facultate, Exploatarea şi Prepararea Zăcămintelor de Cărbuni.  Anul universitar 1957–1958 marchează schimbarea denumirii acestei facultăţi în Facultatea de Mine. Industrializarea economiei şi concentrarea pe exploatarea rezervelor minerale naţionale au însemnat o perioadă de continuă dezvoltare a Facultăţii de Mine atât în  planul bazei materiale didactice, cât mai ales în ceea ce priveşte corpul profesoral şi promoţiile tot mai mari de absolvenţi.  Dacă în perioada respectivă strategia de bază a facultăţii a constituit-o concentrarea şi specializarea, după anul 1990, mutaţiile  intervenite la nivelul întregii societăţi româneşti au impus strategia diferenţierii. Conservându-şi competenţele şi calitatea procesului didactic într-o lume în care cuvântul schimbare a devenit omniprezent, fără a renunţa la denumire, istorie şi tradiţie, facultatea şi-a dezvoltat  continuu oferta educaţională. În prezent, Facultatea de Mine are în structură trei departamente: Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie şi Construcţii, Departamentul de Ingineria Mediului şi Geologie şi Departamentul de Management şi Inginerie Industrială.
Cosmin BACIU