Educatie cu legea pumnului

Violenta în rândul elevilor este un fenomen îngrijorãtor la nivelul judetului Hunedoara si nu numai. La nivelul unitãtilor de învãtãmânt au fost implementate sisteme de supraveghere video, însã se pare cã acest lucru nu îi împiedicã pe elevi sã recurgã la acte de violentã. Fie acestea chiar din joacã, lucrurile de multe ori degenereazã.

Centrul Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã Hunedoara (CJRAE) monitorizeazã fenomenul de violentã în mediul scolar. Monitorizarea se face prin centralizarea cazurilor înregistrate la nivelul scolilor, de cãtre Comisiile pentru prevenirea si combaterea violentei în mediul scolar. Pentru semestrul I al anului scolar în curs, monitorizarea violentei în unitãtile scolare s-a realizat în perioada septembrie – decembrie.

„Pentru primul semestru al acestui an scolar am sesizat 463 de cazuri de violentã, însumând 519 tipuri de violentã. Aceste acte au fost comise de cãtre 314 elevi, de la 32 de unitãti scolare din judet”, a precizat coordonatorul CJRAE, Gabriel Ilies.

Potrivit studiului realizat de cãtre CJRAE, cele mai frecvente acte de violentã au constat în vãtãmare corporalã (211) si exprimare inadecvatã (64). Pe lângã acestea, au mai fost înregistrate 24 de cazuri de distrugere de bunuri, 23 de amenintãri, cinci tentative de furt, trei violente fizice cu arme, douã cazuri de hãrtuire sexualã etc. Aceste acte au fost comise între elevi, dar specialistii au mai identificat si 101 cazuri de violentã între elevi si profesori. Dintre acestea, cele mai multe cazuri (64) au fost de violentã verbalã, violentã fizicã usoarã si insulte grave (11) si douã cazuri de hãrtuire sexualã.

Tolerantã zero la violentã

Un proiect national se va derula la Colegiul Tehnic Agricol “Alexandru Borza” Geoagiu. Reprezentantii institutiei de învãtãmânt îi invitã pe cei interesati sã participe la cea de-a III-a editie a Proiectului National “Toleranta zero la violenta”. Obiectivele generale ale proiectului sunt crearea unui mediu favorabil dezvoltãrii în rândul elevilor din cadrul scolii a unor comportamente pasnice, având ca scop eliminarea violentei verbale si fizice, cresterea abilitãtilor de comunicare în rândul elevilor, cale de rezolvare pasnicã a stãrilor conflictuale si dezvoltarea capacitãtii de informare si de lucru în echipã. Grup tintã sunt elevii din învãtãmântul prescolar, primar, gimnazial si liceal, cadrele didactice, psihologul scolar, membrii comunitãtii. În cadrul actiunii vor fi prezentate creatii plastice precum desene, picturi, colaje, creatii literare (compuneri narative sau descriptive) si prezentãri slide-uri.

Monika BACIU