EDITIA A XIV–A A CONCURSULUI NATIONAL „MESAJUL MEU ANTIDROG” 2017 –

Agentia Nationalã Antidrog (ANA), prin CENTRUL DE PREVENIRE EVALUARE SI CONSILIERE ANTIDROG HUNEDOARA, a lansat la nivel judetean editia a XIV–a a concursului „Mesajul meu antidrog”, având ca temã „Coloreazã-ti viata altfel…fãrã droguri!”.

„Mesajul meu antidrog” este unul dintre proiectele de succes de prevenire a consumului de droguri în rândul populatiei scolare din învãtãmântul gimnazial si liceal si se desfãsoarã anual, încã de la înfiintarea ANA.  Editia a XIV–a a concursului se deruleazã în intervalul februarie – iulie 2017, în cadrul institutiilor din învãtãmântul preuniversitar (gimnaziu si liceu) din judet.

Având ca obiectiv specific dezvoltarea unor atitudini si practici la nivelul întregii populatii aflate într-o formã de învãtãmânt, prin intermediul programelor scolare si de petrecere a timpului liber, în scopul adoptãrii unui stil de viatã sãnãtos, fãrã tutun, alcool si droguri, proiectul reprezintã un concurs national în cadrul cãruia elevii îsi exprimã, într-o formã de comunicare artisticã sau prin sport, opiniile si atitudinile lor în legãturã cu consumul de droguri.

Parteneri în acest proiect, alãturi de ANA, sunt Ministerul Educatiei Nationale, prin inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, directiile judetene de tineret si sport, organizatii neguvernamentale si autoritãti locale.

Sectiunile editiei a XIV-a sunt: eseu literar, arte vizuale (graficã, desen si fotografie), film scurt metraj, spot, sport (la nivel judetean), iar criteriile de evaluare a lucrãrilor urmãresc încadrarea în cerinte (tematicã si dimensiuni), promovarea mesajelor pozitive, originalitatea mesajului si a subiectului ales, acuratetea stilului, claritatea limbajului.  Beneficiarii indirecti sunt cadrele didactice, familia, prietenii si societatea în general.Lucrãrile câstigatoare la faza judeteanã vor participa mai departe la etapa nationalã a concursului.