Drumul spre Sanatoriul din Brad va fi reparat de CJ Hunedoara

Lucrãrile vor începe dupã ce municipiul Brad va ceda dreptul de administrare cãtre administratia judeteanã. Luni, în urma unei vizite în teren, conducerea Consiliului Judetean Hunedoara si reprezentantii Primãriei Municipiului Brad au stabilit ca, împreunã, sã demareze toate  procedurile necesare pentru reparatia imediatã a drumului spre Sanatoriul de Pneumoftiziologie.
Prezenti în teren, presedintele CJ Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora si administratorul public al judetului, domnul Costel Avram, împreunã cu primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, au evaluat starea în care se prezintã drumul pe ultimii 2,5 km. Este vorba despre sectorul din imediata apropiere a Sanatoriului, care se aflã într-o stare avansatã de degradare dupã anotimpul rece.  Pentru ca lucrãrile sã fie demarate în cel mai scurt timp, cele douã  institutii vor face demersurile  necesare pentru preluarea în administrarea CJ Hunedoara a  sectorului de drum vizat.
„Mai întâi, Consiliul Local al Municipiului Brad trebuie sã adopte o hotãrâre prin care sã aprobe  transferul cãtre noi, ulterior Consiliul Judetean va adopta o hotãrâre de preluare în administrare. Nu numai drumul în sine prezintã probleme, ci zidurile de sprijin, unele grav  afectate”, a declarat domnul Mircea Flaviu Bobora.
Administratorul public al judetului a declarat cã lucrãrile de reparatii la acest drum vor începe dupã ce  toate formalitãtile de transfer vor fi îndeplinite.
„Sigur cã ne dorim sã intervenim cât mai repede, pentru cã, pânã la urmã, sanatoriul din Brad se aflã în subordinea CJ Hunedoara si trebuie sã asigurãm un acces cât mai facil pacientilor si personalului medical. Dupã ce vom parcurge etapele legale, vom interveni cu plombe, iar unde este cazul cu covor asfaltic”, a declarat domnul Costel Avram.
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad este unitate sanitarã cu paturi, în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara, situatã pe dealul Mãgura, la o altitudine de 450 metri, într-o zona nepoluatã, împãduritã, la o distantã de aproximativ 4 km fatã de municipiul Brad. Unitatea are un numãr de 155 de paturi, repartizate pe douã sectii de pneumologie.
Biroul de presã