[ Două firme din Valea Jiului construiesc un bloc ANL la Sântămărie Orlea ]

D ouă firme din Valea Jiului construiesc un bloc ANL la Sântămărie Orlea. Ted Trans 2002 și ARCHISTUDIO și-au adjudecat un contract în valoare de 2.423.239 de lei în vederea realizării unui bloc pentru tineri în comuna de lângă Hațeg. Agenția Națională pentru Locuințe a contractat lucrările. Agenția Națională pentru Locuințe (instituţie aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației) a finalizat contractarea serviciilor proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții. La Sântămărie Orlea vor fi realizate 12 locuințe pentru tineri cu o valoare contractată de 2.883.655,36 lei (TVA inclus).
”Locuinţele (apartamente) sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia Agenției de către autorităţile publice locale, cu drept de folosinţă gratuită pe întreaga perioadă de realizare a investiţiilor. De asemenea, consiliile locale asigură utilităţile și dotările tehnico-edilitare necesare. După finalizarea lucrărilor, acestea sunt predate autorităților publice locale în vederea administrării și repartizării către tinerii care îndeplinesc criteriile de acces”, arată Agenția Națională pentru Locuințe. Sumele necesare finanțării programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și Administrației Publice din bugetele locale, precum și din alte surse legal constituite.

Monika BACIU